Spożycie alkoholu a ryzyko choroby wieńcowej w różnych grupach wiekowych

Ulla A. Hvidtfeldt i wsp – Spou017cycie alkoholu a ryzyko choroby wieu0144cowej w ru00f3u017cnych grupach wiekowych LINK: Circulation 2010;121:1589

Spożycie małych i umiarkowanych ilości alkoholu wiąże się, generalnie, z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Należy jednak pamiętać, że przyczyny rozwoju choroby wieńcowej różnią się u osób młodszych i starszych. U tych pierwszych większy odsetek  przypadków choroby wieńcowej można przypisać np. czynnikom genetycznym. Oznacza to, że w tej grupie alkohol niekoniecznie musi mieć działanie ochronne. Co więcej, choroba wieńcowa występuje relatywnie rzadko u mężczyzn poniżej 40 roku życia i kobiet poniżej 50 roku życia.  W konsekwencji liczebność badanych populacji uczestniczących w dotychczasowych badaniach rzadko pozwalała na osiągnięcie mocy statystycznej wystarczającej do oceny wpływu alkoholu na chorobę wieńcową w młodszych grupach wiekowych.

Na wyciągnięcie właściwych wniosków pozwoliły natomiast opublikowane w Circulation wyniki łącznej analizy danych pochodzących z 8 prospektywnych badań obserwacyjnych z Ameryki Północnej i Europy, do których włączono 192 067 kobiet oraz 74 919 mężczyzn wyjściowo bez chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy i chorób nowotworowych. Spożycie alkoholu oceniano za pomocą kwestionariuszy.

Potwierdzono odwrotną korelację pomiędzy spożyciem alkoholu a ryzykiem choroby wieńcowej we wszystkich grupach wiekowych. Wskaźniki hazardu u mężczyzn pijących umiarkowane ilości alkoholu (5.0 do 29.9 g/dobę) w wieku 39 do 50, 50 do 59, oraz ≥60 roku życia wyniosły odpowiednio: 0.58 (95% przedział ufności [CI], 0.36 do 0.93), 0.72 (95% CI, 0.60 do 0.86), oraz 0.85 (95% CI, 0.75 do 0.97), w porównaniu z  abstynentami. Analizy wykazały jednocześnie mniejsze różnice w zapadalności pomiędzy abstynentami a osobami pijącymi umiarkowanie  w grupie młodych dorosłych (różnica zapadalności  45 na 100 000; 90% CI, 8 do 84), w porównaniu  z osobami w wieku średnim (różnica zapadalności  64 na 100 000; 90% CI, 24 do 102) i starszym (89 na 100 000; 90% CI, 44 do 140). Podobne wyniki uzyskano u kobiet.

 W podsumowaniu autorzy pracy stwierdzili zatem, że choć w młodszej grupie wiekowej spożycie alkoholu wiąże się z niższym ryzykiem choroby wieńcowej, to biorąc pod uwagę wielkość ryzyka bezwzględnego w tej grupie, młodsi dorośli prawdopodobnie nie odnoszą praktycznych korzyści ze spożywania napojów alkoholowych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 13 kwietnia 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Spożycie alkoholu a ryzyko choroby wieńcowej w różnych grupach wiekowych”