Internet – podstawowe źródło wiedzy o zdrowiu i przełom w komunikacji lekarz-pacjent

Pamela Hartzband i Jerome Groopman – Internet – podstawowe u017aru00f3dło wiedzy o zdrowiu i przełom w komunikacji lekarz-pacjent LINK: N Engl J Med 2010;362:1063 (dostępny pełen tekst)

Internet stał się podstawowym publicznym źródłem wiedzy na temat zdrowia, co niesie za sobą zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia. Zdaniem Hartzband i Groopmana, autorów krótkiego artykułu opublikowanego w New England Journal of Medicine, globalna sieć jest tyglem, w którym mieszają się informacje wiarygodne i bezwartościowe. Te ostatnie, o ile dotyczą tematów zdrowotnych, mogą być groźne.

 Z jednej strony znane są sytuacje, w których dociekliwy pacjent, nie ufając diagnozie postawionej przez lekarza, właśnie w internecie znajdował ratujące życie rozwiązanie swojego problemu. Z drugiej warto zdawać sobie sprawę z tego, że informacje nieprawdziwe przeważają liczebnie nad tymi sprawdzonymi. Co więcej, nawet te wiarygodne bywają niebezpieczne, jeśli brakuje kompetencji do ich właściwej interpretacji.

Przykładem może być coraz częściej wykorzystywana funkcjonalność polegająca na udostępnianiu pacjentowi elektronicznej wersji wyników badań. Z jednej strony jest to rozwiązanie wygodne, z drugiej wiąże się z przekazaniem laikowi specjalistycznej informacji nieopatrzonej żadnym zrozumiałym komentarzem. Nie tak trudno przecież wyobrazić sobie nieprzespaną noc z powodu przekroczonego o 2% odsetka limfocytów w rozmazie.

 Systemy opieki zdrowotnej nie są gotowe na transformację relacji lekarz-pacjent, będącą nieuniknionym następstwem ekspansji internetu. Wystarczy przytoczyć przykład korespondencji mailowej między lekarzami a pacjentami, kanału komunikacyjnego równie powszechnego, jak nie dostrzeganego przez płatnika, który nie utożsamia go z usługą medyczną.

Podsumowując, zmiany w sposobie pozyskiwania informacji o zdrowiu, związane z dostępem do internetu, są nieodwracalne. Internet jest jednocześnie szansą i zagrożeniem, o czym powinien pamiętać zarówno pacjent, jak i lekarz.

Opracowane na podstawie: NEJM / 25 marca 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Internet – podstawowe źródło wiedzy o zdrowiu i przełom w komunikacji lekarz-pacjent”