Dieta a depresja

M.P. Freeman – Nutrition and Psychiatry LINK: Am J Psychiatry 2010 167: 244-247

Na łamach American Journal of Psychiatry jeden z komentarzy redakcyjnych poświęcono zależności między dietą a zaburzeniami psychicznymi.

Medycyna zachodnia zebrała szereg danych wskazujących na zależność między dietą a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zgromadzono również dane potwierdzające zależność pomiędzy dietą a zdrowiem psychicznym.

Jacka i wsp. wykazali w badaniu przekrojowym zależność pomiędzy składem diety a zaburzeniami depresyjnymi i lękiem. Posłużono się kwestionariuszem dietetycznym odzwierciedlającym roczne nawyki żywieniowe, a także badaniem i kwestionariuszami oceniającymi zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju i poziom lęku. Elementy diety zachodniej opartej na tłuszczach nasyconych, mięsie i przetworzonych produktach spożywczych wiązały się z wyższymi poziomami depresji, zaburzeniami nastroju oraz wyższym poziomem lęku. Większy udział warzyw i owoców miał działanie antydepresyjne.

W badaniach hiszpańskich potwierdzono ochronny wpływ elementów diety śródziemnomorskiej na rozwój depresji. Ryzyko rozwoju zespołów depresyjnych zmniejszał również większy udział w diecie kwasów jednonienasyconych, w porównaniu z nasyconymi.

Powyższe obserwacje mają istotne implikacje terapeutyczne. Wywiad żywieniowy stanowi wskazówkę nie tylko na temat statusu społecznoekonomicznego pacjenta, a także wzajemnych relacji między zaburzeniami psychicznymi a dietą. Depresja może być powodem zaburzeń żywieniowych i pośrednio zwiększać ryzyko sercowo-naczyniowe. Z drugiej strony odpowiednio promowane nawyki żywieniowe mogą wpływać nie tylko na stan zdrowia somatycznego, ale również na zdrowie psychiczne populacji.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / marzec 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Dieta a depresja”