Produkty tytoniowe są szkodliwe pod każdą postacią

M. B. Steinberg i C.D. Delnevo – Tobacco smoke by any other name is still as deadly LINK: Ann Intern Med 2010;152:259
W komentarzu redakcyjnym na łamach Annals of Internal Medicine poruszono ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego problem niepapierosowych wyrobów tytoniowych i ich szkodliwości dla zdrowia. Szerokie kampanie antynikotynowe spowodowały, że w ostatnich latach liczba osób palących papierosy maleje. Skłoniło to przemysł tytoniowy do podjęcia swoistego rodzaju kontrofensywy marketingowej wskazującej, że palenie cygar lub fajki nie jest w tak znacznym stopniu niebezpieczne dla zdrowia. Sugeruje się, że te formy palenia w mniejszym stopniu wiążą się z inhalacją dymu do tkanki płucnej, gdyż ma on bardziej alkaliczny i drażniący charakter.

Nie jest to jednak prawdą – wykazano, że zarówno palacze cygar jak i fajki inhalują dym tytoniowy, który dodatkowo zawiera więcej nitrozoamin i ułatwia absorpcję nikotyny. Przeczą temu również opublikowane badanie epidemiologiczne, które dla palenia fajki i cygar wskazały na wzrost ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (RR: 1,27-1,69), wzrost ryzyka choroby obturacyjnej płuc (RR: 1,45-2,98), wzrost ryzyka raka płuc (RR: 2,14-5,0), a także wzrost ryzyka zgonu niezależnie od przyczyny (RR: 1,44).

Oszacowano, że palenie papierosów spowoduje utratę 6,8 lat życia, a palenie cygar i fajki skróci je o 4,7 roku. Również czas przeżycia bez chorób zostanie odpowiednio zmniejszony o 5,8 lat i 5,2 lat. Na niekorzystny wpływ palenia fajki i cygar wskazują również pomiary funkcji płuc.

W chwili obecnej przemysł tytoniowy wykorzystuje luki w systemach legislacyjnych przesuwając punkt ciężkości z palenia papierosów, których sprzedaż obarczona jest większym opodatkowaniem na „ bezpieczne palenie fajki i cygar”. Tej kwestii nie regulują w Stanach Zjednoczonych, w chwili obecnej, przepisy prawne, należy więc uświadomić ludziom szkodliwość palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci i negatywne znaczenie tego nałogu dla zdrowia publicznego.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2010-02-16

0 replies on “Produkty tytoniowe są szkodliwe pod każdą postacią”