Kawa, kawa bezkofeinowa i herbata a ryzyko cukrzycy typu 2

Rachel Huxley i wsp – Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption in relation to incident type 2 diabetes mellitus. A systematic review with meta-analysis LINK: Arch Intern Med 2009;169:2053
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki systematycznego przeglądu i meta-analizy badań poświęconych zależności pomiędzy spożyciem kawy, w tym bezkofeinowej i herbaty a częstością występowania cukrzycy typu 2.

Wnioski z oryginalnych prac poświęconych zależności pomiędzy czynnikami dietetycznymi i związanymi ze stylem życia a ryzykiem cukrzycy są niejednoznaczne. Z badań epidemiologicznych wynika, że wysoka zawartość tłuszczów, w szczególności trans oraz czerwonego mięsa w diecie wiąże się z obniżeniem insulinowrażliwości i wzrostem ryzyka choroby, a duży udział produktów pełnoziarnistych z efektem przeciwnym. Wyniki jednej z wcześniejszych meta-analiz wskazują, że osoby z najwyższego przedziału pod względem spożycia kawy są obciążone o jedną trzecią niższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy, od osób z najniższego przedziału pod względem tego parametru.

Huxley i wsp., autorzy omawianego przeglądu systematycznego, zidentyfikowali 18 prospektywnych badań (przeprowadzonych na łącznej grupie 457 922 osób), w których oceniano zależność pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem cukrzycy. Sześć (n = 225516) i 7 (n = 286701) z nich zawierało również dane na temat odpowiednio kawy bezkofeinowej i herbaty.

Autorzy stwierdzili odwrotną, logarytmiczno-liniową zależność pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem cukrzycy, przy czym każda kolejna filiżanka kawy w ciągu dnia przekładała się na 7-procentowe obniżenie względnego ryzyka cukrzycy. Analiza spożycia kawy bezkofeinowej i herbaty przyniosła równie krzepiące wnioski. U osób wypijających dziennie 3-4 filiżanki kawy bez kofeiny ryzyko cukrzycy było o 1/3 niższe w porównaniu z osobami nie pijącymi jej wcale. Trzy-cztery filiżanki herbaty w ciągu dnia przekładały się z kolei na 18-procentową redukcję ryzyka cukrzycy, w porównaniu z nie stosowaniem tej popularnej „używki”.

Zdaniem autorów wyniki sugerują, ze za efekt protekcyjny nie odpowiada kofeina, lecz prawdopodobnie inne składniki napojów (magnez, lignany, kwasy chlorogenowe?). Dalsze prospektywne badania są niezbędne dla poznania mechanizmów ochronnych i ich wykorzystania w praktyce.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-12-14