Paracetamol – stary lek, nowe zagrożenia

Amy Schilling i wsp – Acetaminophen: old drug, new warnings LINK: Clev Clin J Med 2010;77:19 (dostępny pełen tekst)
W Cleveland Clinic Journal of Medicine na uwagę zasługuje obszerny artykuł przeglądowy poświęcony bezpieczeństwu acetaminofenu (paracetamolu). Lek, sprzedawany od lat bez recepty, jest powszechnie uważany za bezpieczny, pomimo alarmujących danych na temat liczby i następstw przedawkowania. Z północnoamerykańskich statystyk wynika, że w samym 2006 roku paracetamol odpowiadał za niemal 140 000 przypadków zatruć, w tym za ponad 100 zgonów. Był najczęstszą spośród wszystkich leków przyczyną hospitalizacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W około połowie przypadków przedawkowanie paracetamolu nie jest działaniem celowym. Niezamierzone przedawkowanie jest często następstwem nieświadomego stosowania kilku preparatów zawierających acetaminofen lub braku podstawowej wiedzy na temat zagrożeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnej dawki leku. Co istotne, toksyczność paracetamolu może ujawnić się także w zakresie dawek terapeutycznych. Dotyczy to w sposób szczególny osób przewlekle nadużywających alkoholu, niedożywionych i stosujących leki indukujące enzymy cytochromu P450.

Oficjalna maksymalna dobowa dawka paracetamolu (4 g) wydaje się zbyt wysoka i prawdopodobnie zostanie zredukowana do 3,25 g (choć zdaniem wielu ekspertów rozsądną maksymalną dawką byłyby 2 g leku na dobę). Kolejnym krokiem zmierzającym do zminimalizowania ryzyka niekorzystnych następstw stosowania acetaminofenu ma być wycofanie preparatów wieloskładnikowych, zawierających paracetamol i leki przeciwbólowe o działaniu narkotycznym. Jednym z najpopularniejszych tego typu preparatów w USA jest Vicodin, połączenie paracetamolu z hydrokodonem, dobrze znane miłośnikom serialu „Dr House”. Trzecim środkiem zaradczym ma być obniżenie maksymalnej jednorazowej dawki leku, dostępnej bez recepty, z 1 g do 650 mg.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2010-01-23

0 replies on “Paracetamol – stary lek, nowe zagrożenia”