Otyłość i palenie papierosów a oczekiwana długość życia mieszkańców USA

Susan T. Stewart, David M. Cutler i Allison B. Rosen – Forecasting the effects of obesity and smoking on U.S. life expectancy LINK: N Engl J Med 2009;361:2252

W New England Journal of Medicine opublikowano wyniki analizy modelu statystycznego, umożliwiającego prognozowanie przeżycia w skali populacji, w zależności od zmian w zakresie indeksu masy ciała i nawyków związanych z paleniem papierosów. Z północnoamerykańskich statystyk wynika, że otyłość odpowiada za 5-15% wszystkich zgonów, a palenie tytoniu za 18%. W ciągu ostatnich 15 lat procent mieszkańców USA palących tytoń obniżył się o jedną piątą, podczas gdy częstość występowania otyłości wzrosła o 48%. Czy malejąca liczba palaczy zrównoważy niekorzystne następstwa zdrowotne narastającego problemu otyłości?

Autorzy z USA prognozowali przeżycie i przeżycie skorygowane o jakość, u statystycznych amerykańskich 18-latków. Głównym założeniem modelu było utrzymywanie się dotychczasowych trendów pod względem zmian liczby osób palących papierosy i zmian średniego indeksu masy ciała. Źródłem danych na temat trendów był cyklicznie prowadzony nadzór stanu zdrowia amerykańskiej populacji (National Health Interview Survey w przypadku palenia i National Health and Nutrition Examination Survey w przypadku indeksu masy ciała).

Niezależnie od wyboru scenariusza, negatywne następstwa wzrostu indeksu masy ciała w skali populacji przewyższały korzyści wynikające ze zmniejszania się odsetka palących. Utrzymywanie się dotychczasowych trendów w zakresie obu analizowanych parametrów przyczyniłoby się do skrócenia oczekiwanego, pozostałego czasu życia przeciętnego 18-latka o 0.71 roku oraz oczekiwanego, pozostałego czasu życia skorygowanego o jakość o 0.91 roku. Gdyby do 2020 roku wszyscy dorośli Amerykanie rzucili palenie i znormalizowali swoją masę ciała, oczekiwany czas życia przeciętnego 18-latka wydłużyłby się o 3.76 lat, a oczekiwany czas życia skorygowany o jakość o 5.16 lat.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-12-03

0 replies on “Otyłość i palenie papierosów a oczekiwana długość życia mieszkańców USA”