American Heart Association wyznacza cele zdrowotne na 2020 rok

D. M. Lloyd-Jones i wsp – Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction The American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 and beyond LINK: Circulation 2010;121:586 (dostępny pełen tekst)
Pragmatyczne podejście organizacji zdrowia w USA opiera się na dokładnym rozpoznaniu epidemiologicznym chorób, w tym ich trendów, zidentyfikowaniu głównych schorzeń będących przyczyną zgonów, czynników odpowiedzialnych za powstawanie chorób i wyznaczeniu celów do osiągnięcia na najbliższe lata.

Eksperci pod egidą American Heart Association, zachęceni efektami podobnego programu obejmującego lata 1999-2010, zaproponowali dla populacji USA cele zdrowotne do osiągnięcia do roku 2020. Pełne omówienie problematyki strategii zdrowia określanej jako Impact Goal 2020 przedstawił na łamach Circuliation D.M. Loyd-Jones wraz ze współpracownikami.

Głównym celem do roku 2020 jest redukcja śmiertelności sercowo-naczyniowej i śmiertelności z powodu udarów mózgu o 20%. Wartość liczbowa jest kwestią uzgodnień między ekspertami i ma przede wszystkim być liczbą, którą można zrealizować w praktyce. Autorzy postanowili zarazem rozszerzyć zakres pojęć, które należy wprowadzić do praktyki. Po raz pierwszy zdefiniowano „idealny stan zdrowia kardiologicznego”, do którego wszyscy powinni dążyć. Określają go według autorów: niepalenie papierosów, właściwa dieta (odpowiednia kaloryczność tej diety, większa ilością warzyw i owoców z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych i soli), wyższy stopień aktywności fizycznej, osiągnięcie dzięki temu optymalnej masy ciała mierzonej wskaźnikiem BMI

Opracowane na podstawie: Circulation / 2010-02-02

0 replies on “American Heart Association wyznacza cele zdrowotne na 2020 rok”