Dzietność a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u matki

Nisha I. Parikh i wsp – Parity and risk of later-life maternal cardiovascular disease LINK: Am Heart J 2010;159:215
Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia o negatywnym wpływie liczby posiadanych dzieci na ryzyko występowania chorób serca w późniejszym okresie życia kobiety. Dane te są jednak niekompletne, uzyskane na podstawie analizy małych grup pacjentek.

Autorzy szwedzkiej pracy epidemiologicznej zamieszczonej w American Heart Journal postanowili zatem przeanalizować związek pomiędzy dzietnością a ryzykiem późniejszego wystąpienia chorób układu krążenia w dużej populacji szwedzkiej, u kobiet urodzonych pomiędzy rokiem 1932 a 1955. Dane pacjentek monitorowano od ukończenia 50 roku życia do momentu wystąpienia objawowej choroby układu krążenia, zgonu lub zakończenia badania.

Do analizy włączono dane 1 332 062 mieszkanek Szwecji. Z wykorzystaniem analizy Coxa oceniano związek pomiędzy dzietnością a ryzykiem chorób układu krążenia, z uwzględnieniem czynników takich jak rok urodzenia, dochód, wykształcenie, kraj urodzenia, nadciśnienie tętnicze (związane z gestozą lub nie), cukrzyca (typu 1, typu 2, ciężarnych), urodzenie wcześniaka, niska masa urodzeniowa. Mediana czasu obserwacji wyniosła 9,5 roku (zakres 0-23,5 roku).

Autorzy wykazali, że dzietność ma związek z ryzykiem chorób układu krążenia, przy czym ryzyko jest najniższe w przypadku kobiet rodzących dwójkę dzieci (P<0,0001). W porównaniu z tą grupą kobiet, ryzyko względne chorób układu krążenia dla kobiet, które urodziły 1 dziecko wynosi 1,09 (95% przedział ufności 1,03-1,15), a dla kobiet, które urodziły piątkę dzieci lub więcej – 1,47 (95% przedział ufności 1,37-1,57). Również u kobiet, które nie rodziły, ryzyko było o kilka procent wyższe w stosunku do matek dwójki dzieci. Uwzględnienie w analizie wieloczynnikowej wymienionych wcześniej parametrów, między innymi czynników socjoekonomicznych oraz powikłań okołoporodowych, nie miało wpływu na obserwowane zależności.

Autorzy pracy dyskutują możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy, wymieniając między innymi insulinooporność, zaburzenia lipidowe, zaburzenia immunomodulacji, funkcji śródbłonka, zmiany hormonalne. Przyznają jednak, że w tego typu badaniu populacyjnym nie można jednoznacznie wnioskować o związku przyczynowo-skutkowym.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2010-02-04

0 replies on “Dzietność a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u matki”