Dowody na korzystny wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia

Jeff Williamson i Marco Pahor – Evidence regarding the benefits of physical excercise LINK: Arch Intern Med 2010;170:124
W Archives of Internal Medicine opublikowano serię oryginalnych badań poświęconych zdrowotnym i ekonomicznym następstwom aktywności fizycznej w średnim i podeszłym wieku. W komentarzu do tych prac, Williamson i Pahor przypominają, że już ponad ćwierć wieku temu dostrzeżono, iż zalecanie regularnych ćwiczeń fizycznych może być najtańszą z dostępnych recept na starzenie się.

Obecnie dysponujemy dowodami na to, że czas poświęcony na ćwiczenia przekłada się na obniżenie ryzyka takich chorób i stanów związanych z wiekiem, jak osteoartritis, osteoporoza, upadki i złamania kości biodrowej, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, otyłość czy obniżona pojemność czynnościowa płuc.

Aktywność fizyczną coraz częściej wiąże się wprost z długowiecznością – w Archives ukazały się wyniki kilku oryginalnych prac temu poświęconych. Etgen i wsp. wykazali niezależną, odwrotną korelację pomiędzy wysiłkiem fizycznym a parametrami związanymi ze zdolnościami poznawczymi w populacji jednej miejscowości w Bawarii. Grupa badawcza pod przewodnictwem Liu-Ambrose wykazała, że regularne ćwiczenia miały istotny wpływ na podtrzymanie funkcji wykonawczych u Kanadyjek w wieku 65-75 lat. Autorzy kolejnego badania, Sun i wsp. udowodnili (na podst. danych z Nurses’ Health Study), że regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny w średnim wieku owocuje mniejszą liczbą przewlekłych chorób, a więc mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne, w starości. Wprawdzie wnioski z czwartej z opublikowanych prac, w której oceniano opłacalność interwencji polegającej na promowaniu ćwiczeń w skali populacyjnej, były niejednoznaczne, jednak przyczyn tego faktu upatrywano przede wszystkim w metodyce badania. Trudno bowiem wyobrazić sobie skuteczniejszą i tańszą strategię przeciwdziałania procesowi starzenia się niż aktywność fizyczna.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2010-01-25

0 replies on “Dowody na korzystny wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia”