Czy politabletka znajdzie zastosowanie w profilaktyce chorób układu krążenia?

Nicholas J. Wald i David S. Wald – The polypill concept LINK: Heart 2009;96:1

W The Heart ukazał się artykuł przeglądowy zwolenników koncepcji politabletki (polypill) – wieloskładnikowego preparatu umożliwiającego jednoczesną modyfikację kilku sercowo-naczyniowych czynników ryzyka. W przeciwieństwie do tradycyjnej farmakoterapii, w której podanie leku jest reakcją na wystąpienie nieprawidłowości, zadaniem politabletki jest nie tylko leczenie, ale przede wszystkim prewencja. Sens profilaktycznego podawania politabletki wynika z faktu, że ryzyko chorób układu krążenia istnieje także w tym zakresie wartości znanych czynników ryzyka (takich jak ciśnienie tętnicze lub cholesterol), które uznawane są za prawidłowe. Innymi słowy, zależność pomiędzy ryzykiem sercowo-naczyniowym a wartościami wymienionych parametrów ma charakter ciągły.

I tak, obniżenie stężenia cholesterolu LDL o 1 mmol/l, niezależnie od wartości wyjściowych, wiąże się z 40-procentową redukcją ryzyka ostrego niedokrwienia serca, a obniżenie ciśnienia o 10 mm Hg przekłada się na obniżenie ryzyka udaru o 60%. Jednoczesne zmniejszenie wartości obu parametrów potęguje korzystny efekt.

W opinii autorów koncepcji politabletki, zastosowanie w pierwotnej prewencji chorób układu krążenia czteroskładnikowego preparatu, zawierającego 3 leki obniżające ciśnienie oraz statynę, pozwoliłoby na obniżenie całkowitego ryzyka wystąpienia tych chorób o 75%. Co trzecia osoba przyjmująca politabletkę odniosłaby korzyść w postaci dodatkowych średnio 11 lat życia bez zawału serca lub udaru. Politabletka o zmodyfikowanym składzie (np. wzbogacona o aspirynę), miałaby ponadprzeciętną wartość również w profilaktyce wtórnej.

Na drodze do popularyzacji koncepcji stoją obecnie wymogi związane z rejestracją produktów leczniczych, utrudniające rejestrację takich preparatów wieloskładnikowych. Moment, kiedy politabletkę kupimy w przydomowej aptece, wciąż jest odległy.

Opracowane na podstawie: Heart / 2010-01-14

0 replies on “Czy politabletka znajdzie zastosowanie w profilaktyce chorób układu krążenia?”