Przejście na emeryturę jest związane z subiektywną poprawą stanu zdrowia: dane z Francji

Hugo Westerlund i wsp – Self-rated health before and after retirement in France (GAZEL): a cohort study LINK: Lancet 2009;374:1889

Emerytura może mieć korzystny wpływ na poczucie dobrostanu zdrowotnego, dowodzą Westerlund i wsp., autorzy badania kohortowego opublikowanego w The Lancet. Wyniki ich pracy powinny zaciekawić nie tylko profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia, ale też polityków. Starzenie się europejskiej populacji rodzi bowiem pokusę podwyższenia wieku emerytalnego, co bywa traktowane jako panaceum na postępujący ubytek siły roboczej.

Międzynarodowa grupa badaczy analizowała trendy w subiektywnej ocenie stanu zdrowia u 14714 pracowników zakładów gazowych i energetycznych we Francji. Analizą objęto okres 7 lat poprzedzających emeryturę i 7 pierwszych lat emerytury.

Odsetek osób, które oceniały swój stan zdrowia jako nieoptymalny, wzrastał z wiekiem. Okres okołoemerytalny wyłamywał się jednak z tej zasady. O ile w roku poprzedzającym emeryturę odsetek nie w pełni zadowolonych ze swojego zdrowia wynosił 19.2%, to już rok później jedynie 14.3%. Tym samym, z punktu widzenia statystyki emerytura przyczyniła się do „odzyskania” przeciętnie 8-10 lat życia z poczuciem zdrowia.

Odczucie poprawy stanu zdrowia po przejściu na emeryturę dotyczyło obu płci, choć w szczególności mężczyzn i utrzymywało się przez 7 pierwszych lat emerytury. Im gorsze były warunki pracy i więcej problemów zdrowotnych występowało jeszcze w okresie aktywności zawodowej, tym subiektywna korzyść zdrowotna z przejścia w stan spoczynku okazywała się większa.

Z kolei, najmniejsza różnica pod względem samooceny stanu zdrowia przed i po przejściu na emeryturę dotyczyła osób o wysokiej pozycji zawodowej, niskim zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne i dużej satysfakcji z pracy.

Podsumowując, podwyższenie wieku emerytalnego może okazać się porażką, o ile nie pójdzie za nim reorganizacja warunków pracy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-12-05

 

0 replies on “Przejście na emeryturę jest związane z subiektywną poprawą stanu zdrowia: dane z Francji”