O korzyściach płynących z wysiłku fizycznego

J.E. Fulton i wsp – Physical activity. An investment that pays multiple health dividends LINK: Arch Intern Med 2009;169:2124
W artykule redakcyjnym opublikowanym na łamach Archives of Internal Medicine podsumowano korzyści zdrowotne, jakie można odnieść z regularnego wysiłku fizycznego. W tym samym numerze czasopisma zaprezentowano cztery prace poświęcone temu problemowi.

W jednej z nich wyższa sprawność fizyczna, w połączeniu z niepaleniem papierosów i prawidłowym obwodem talii, redukowała częstość zdarzeń wieńcowych, zgonów sercowo-naczyniowych i zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. W badaniu Meyerhardt i wsp. wysoki stopień aktywności fizycznej zmniejszał ryzyko nawrotu raka jelita grubego. Z kolei Robinson-Cohen i wsp. wykazali w grupie osób w wieku podeszłym zależne od aktywności fizycznej spowalnianie ubytku funkcji nerek u osób z ich przewlekłą niewydolnością. Otten i wsp. przedstawili analizę, w której otyłym dorosłym zalecono zmniejszenie ilości czasu spędzanego przed telewizorem. Efektem tej interwencji było zwiększenie ilości wydatkowanej energii, a nie zmniejszenie jej spożycia – ujawniając mechanizm, który może sprzyjać redukcji narastającej epidemii otyłości.

Powyższe prace nie wyczerpują obserwowanych korzyści płynących z wysiłku fizycznego. Podkreśla się znaczenie utrzymania sprawności fizycznej w prewencji upadków, zdolności do wykonywania codziennych czynności, w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu kości, zdrowia psychicznego i sprawności umysłowej, redukcji zaburzeń metabolicznych, zmian stawowych i redukcji częstości otyłości. Korzyści te nie ograniczają się wyłącznie do określonych grup wiekowych, ani do osób z określonymi wskaźnikami BMI.

Nie można wszystkich pozytywów przypisywać wyłącznie formom wysiłku aerobowego. Wysiłek siłowy, zwłaszcza o charakterze dynamicznym, zwiększa możliwości uczestniczenia w wysiłku aerobowym, chroni przed upadkami, poprawia możliwość utrzymania równowagi.

Kwestią istotną pozostaje ustalenie dawki wysiłku fizycznego – 300 min umiarkowanego wysiłku/tydzień przyniesie większe korzyści w porównaniu z zalecaną dotychczas dawką 150 min/tydzień. Inwestowanie w wysiłek fizyczny w ramach promocji zdrowia jest inwestycją wysoce opłacalną. Wiedzę na temat wysiłku fizycznego podsumowano w dwóch raportach: Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report I 2008 Physical Activity Guidelines for Americans.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-12-14