Niefarmakologiczne czynniki zmniejszające ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u mężczyzn

Chong-Do Lee i wsp. – Combined effects of cardiorespiratory fitness, not smoking, and normal waist girth on morbidity and mortality in men LINK: Arch Intern Med 2009;169:2096
Na łamach Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł, prezentujący rezultaty oceny niefarmakologicznych czynników zmniejszających ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, zgonu z tych przyczyn i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Populację badaną stanowiło 23657 mężczyzn w wieku 30-79 lat rekrutowanych od 1971 roku i obserwowanych do 2003 roku. U każdego z nich przeprowadzano badanie kliniczne, biochemiczne oraz test wysiłkowy. Osiągnięte w trakcie wysiłku obciążenie mierzone czasem wysiłku lub wyrażone w MET było miernikiem sprawności fizycznej.

Po około 15 latach obserwacji, po uwzględnieniu wieku, innych podstawowych czynników ryzyka (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, wywiad rodzinny choroby wieńcowej) stwierdzono korzystny i wielokierunkowy wpływ trzech czynników określanych jako ochronne: umiarkowanej lub wysokiej sprawności fizycznej, prawidłowego obwodu talii (kryterium diagnostyczne <94 cm) oraz niepalenia papierosów.

W porównaniu do osób bez żadnego czynnika protekcyjnego, współwystępowanie trzech wyżej wymienionych wiązało się z 59% redukcją epizodów wieńcowych (wliczając w nie zgony wieńcowe i rewaskularyzacje), z 77% redukcją zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz z 69% redukcją zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. W innym ujęciu oznaczało to opóźnienie epizodów wieńcowych o 10,6 lat, zgonu sercowo-naczyniowego o 16,3 lat i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 14,2 lat.

Wyniki powyższe korespondują z innymi badaniami epidemiologicznymi i interwencyjnymi. Przykładowo w badaniu EPIC zdrowy styl życia, oznaczający regularną aktywność fizyczną, niepalenie papierosów, dietę śródziemnomorską, umiarkowane spożycie alkoholu, wiązał się z 87% redukcją ryzyka zdarzeń wieńcowych u obu płci. Podobna analiza roli prozdrowotnego stylu życia przeprowadzona w jednym z badań europejskich u osób w wieku podeszłym wykazała 73% redukcję liczby zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca.

A zatem, promocja zdrowia wydaje się mieć większy wpływ niż dostępne metody terapii farmakologicznej. W pierwszej kolejności powinna polegać na zwiększeniu aktywności fizycznej, przestrzeganiu zasad prawidłowej diety i niepaleniu papierosów.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-12-14

0 replies on “Niefarmakologiczne czynniki zmniejszające ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u mężczyzn”