Depresja u osób dorosłych – badania przesiewowe – rekomendacje U.S. Preventive Services Task Force

U.S. Preventive Services Task Force – Screening for depression in adults: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement LINK: Ann Intern Med 2009;151:784
Badania epidemiologiczne wskazują, że depresja to jedno z częstszych schorzeń w populacji osób dorosłych. Depresja pogarsza jakość życia i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem prób samobójczych. Badania przesiewowe w kierunku depresji mogłyby wykryć chorobę na wczesnych etapach. Jest to istotne, bowiem badania kliniczne wskazują, iż aktywne leczenie depresji przyspiesza i przedłuża okres jej remisji.

Na łamach Annals of Internal Medicine przedstawiono stanowisko U.S. Preventive Services Task Force poświęcone badaniom przesiewowym w kierunku depresji u dorosłych. W stanowisku tym podkreślono zasadność badań skrinigowych, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze warunkiem koniecznym dla prowadzenia tego typu badań przesiewowych w ramach praktyki lekarskiej jest wydzielona komórka organizująca, koordynująca i bezpośrednio zapewniająca opiekę psychiatryczną, tak aby osoba z podejrzeniem zaburzeń depresyjnych miała dostęp do pełnej diagnostyki i leczenia. W podstawowym zakresie może to być odpowiednio przeszkolona pielęgniarka i lekarz rodzinny pozostający w kontakcie ze specjalistami w dziedzinie psychiatrii.

Autorzy zalecenia podkreślają, że skrining jest skuteczny zarówno w młodszych jak i w starszych grupach wiekowych. Poza kwestionariuszami wypełnianymi przez pacjentów, równie skuteczne w badaniach przesiewowych są proste pytania o obniżony nastrój, brak odczuwania przyjemności i radości w życiu.

W stanowisku U.S. Preventive Services Task Force podkreślono, że inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny w terapii depresji osób młodych (18-29 lat) początkowo mogą zwiększać ryzyko zachowań samobójczych, natomiast w terapii osób w wieku podeszłym (>70 roku życia) powodują wzrost ryzyka krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Podsumowując, aktualnie zgromadzone dane potwierdzają korzyści badań skrinigowych w kierunku depresji wśród dorosłych pacjentów leczonych w ramach praktyk opieki podstawowej.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-12-01

0 replies on “Depresja u osób dorosłych – badania przesiewowe – rekomendacje U.S. Preventive Services Task Force”