Niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia tętniczego- nadal niewykorzystane możliwości edukacji

S.J. Taler – Both the toolset and motivation are needed for lasting change LINK: Hypertension 2009;54;1202 (dostępny pełen tekst)
Na łamach Hypertension zamieszczono komentarz redakcyjny, który poświęcono znaczeniu niefarmakologicznych metod leczenia nadciśnienia tętniczego. Przyczynkiem do tej krótkiej analizy było opublikowania w tym samym numerze czasopisma wyników badania Hypertension Improvement Project, w którym w ramach praktyk ambulatoryjnych do grup interwencji i kontroli randomizowano 600 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz leczących ich lekarzy.

ĘInterwencja polegała na systematycznej edukacji pacjentów o konieczności zmiany stylu życia tak, aby zmodyfikować dietę (m.in. zwiększyć udział warzyw i owoców), zwiększyć aktywność fizyczną i uzyskać redukcję masy ciała. Drugim elementem interwencji była edukacja lekarzy o zasadach stosowania standardów leczenia nadciśnienia tętniczego wg. JNC-7, jak również zmiany w organizacji ich pracy, tak by mieli możliwość zwrotnej, systematycznej oceny osiągniętych celów.

W okresie pierwszych 6 miesięcy trwania badania najsilniejsze działanie hipotensyjne uzyskano u przeszkolonych pacjentów prowadzonych przez przeszkolonych lekarzy. Co ciekawe, szkolenie samych lekarzy, bez szkolenia pacjentów, nie miało wpływu na redukcję ciśnienia tętniczego. Skuteczne było natomiast szkolenie samych chorych. Uzyskane początkowo korzyści zaniknęły jednak po 18 miesiącach badania.

Podobne wyniki uzyskali również Roumie i wsp., którzy stwierdzili, że edukacja chorych, poświęcona niefarmakologiczym metodom redukcji ciśnienia tętniczego, miała większy wpływ na skuteczność terapii od podobnego szkolenia lekarzy. Wyniki cytowanych w komentarzu badań rodzą zatem pytania o rzeczywistą skuteczność interwencji niefarmakologicznych, metody ich prowadzenia i możliwości uzyskania trwałego efektu prowadzonych działań.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2009-12-16