Zmiany stężenia cholesterolu LDL w latach 1999-2006 – wyniki NHANES III

E.V. Kuklina, P.W. Yoon i N.L. Keenan – Trends in high levels of low-density lipoprotein cholesterol in the United States, 1999-2006 LINK: JAMA 2009;302:2104
NHANES III poprzez coroczne badania wybranej reprezentatywnej dla dorosłych części społeczeństwa USA pozwala ocenić trendy ekspresji czynników ryzyka i zmiany w częstości występowania chorób.

Na łamach JAMA przedstawiono analizę zmian stężeń cholesterolu LDL posługując się danymi 7044 dorosłych osób zgromadzonymi dla okresu 1999-2006. Szczególną cechą przedstawionej pracy była definicja podwyższonego stężenia cholesterolu LDL oparta na grupach ryzyka wg. ATP III. W grupie wysokiego ryzyka, obejmującej m.in. przebyte epizody sercowo-naczyniowe i cukrzycę, podwyższony poziom cholesterolu LDL oznaczał wartości >100 mg%, dla grup pośredniego ryzyka >130 mg%, a dla grup niskiego ryzyka >160 mg%.

Częstość nieprawidłowych wartości LDL zmalała w całej grupie dorosłych >20 roku życia z 31,5% do 21,2%. W analizie poszczególnych grup dla okresu 2005/2006 (vs 1999/2000) częstość nieprawidłowo wysokiego stężenia cholesterolu LDL wyniosła 58,9% (vs 69,4%) dla wysokiego ryzyka, 30,2% (vs 51,3%) dla pośredniego ryzyka i 11,0% (vs 15,5%) dla niskiego ryzyka.

Powyższe dane mogą wskazywać na zadowalający trendy, ale nie są do końca satysfakcjonujące. W ciągu 5 lat poprzedzających rok 2005/2006 w grupie osób z wysokimi poziomami cholesterolów LDL stwierdzono brak skrinigowego badania lipidogramu u 35,5%, a prawie 40% mimo pozytywnego badania skriningowego było nieadekwatnie leczonych lub nieleczonych wcale. Częstości te nie uległy poprawie na przestrzeni kilku lat.

Uzyskane dane wskazując poprawę w wartościach stężeń cholesterolu LDL w populacji pokazują jednocześnie, że istotny odsetek, mimo istniejących wskazań, nie otrzymuje leczenia wcale lub jest ono nieadekwatne.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-11-18