Wzorce żywieniowe a objawy depresji w średnim wieku

Tasnime N. Akbaraly i wsp. – Dietary pattern and depressive symptoms in middle age LINK: Br J Psychiatry 2009;195:408
Opublikowana w 2008 roku metaanaliza badań wykazała, że stosowanie diety śródziemnomorskiej wiąże się z mniejszą częstością występowania choroby Parkinsona i choroby Alzheimera. Badania dotyczące związku pomiędzy dietą a występowaniem depresji skupiały się do tej pory głównie na poszczególnych składnikach diety, takich jak kwasy tłuszczowe oraz witaminy z grupy B, biorące udział w szlaku przemiany homocysteiny.

Akbaraly i wsp. postanowili zatem prospektywnie ocenić ogólny wpływ stosowanej diety na objawy depresyjne w dużej grupie Brytyjczyków w średnim wieku. Do analizy włączono 3486 osób rasy kaukaskiej (26,2% kobiet), w wieku średnio 55,6 lat, biorących udział w badaniu kohortowym Whitehall II. Osoby innych ras nie zostały uwzględnione w badaniu, ze względu na znaczną odmienność diety. Analizowaną grupę podzielono ze względu na dwa wzorce żywieniowe, tj. “zdrowe jedzenie” (zawierające znaczne ilości warzyw, owoców i ryb) oraz “jedzenie przetworzone” (zawierające słodkie desery, produkty smażone, przetworzone mięso, zboża oczyszczone oraz nabiał z dużą zawartością tłuszczu).

Po pięciu latach obserwacji, na podstawie samooceny chorych, oszacowano występowanie objawów depresyjnych w obu podgrupach. Wykazano, że osoby znajdujące się w najwyższym tercylu odżywiających się zdrowo mają niższe ryzyko depresji niż osoby z najniższego tercyla w tej grupie (OR=0,74; 95% CI 0,56-0,99). Odwrotną zależność obserwowano natomiast odnośnie drugiego parametru: wysokie spożycie produktów przetworzonych wiązało się ze zwiększonym ryzykiem depresji (OR=1,58; 95% CI 1,11-2,23).

W poprzednich badaniach wykazano już korelację pomiędzy spożyciem cukru a roczną częstością występowania depresji w kilku krajach, jednak szkodliwy wpływ diety zawierającej przetworzone produkty jest nowym odkryciem. Oceniany w badaniu wzorzec żywieniowy jest bardzo bliski diecie “zachodniej,” zdefiniowanej w populacji amerykańskiej, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania choroby wieńcowej oraz różnych stanów zapalnych. Niektóre badania sugerują udział procesów zapalnych oraz choroby niedokrwiennej serca w patogenezie depresji.

Zdaniem autorów, konieczne są dalsze badania, które pomogą zrozumieć związek pomiędzy spożywaniem przetworzonych produktów, procesami zapalnymi a depresją.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-11-03