Szczepienia przeciwko grypie tradycyjnej a zachorowania związane z wirusem A/H1N1 – retrospektywna analiza z Meksyku

Lourdes Garcia-Garcia i wsp – Partial protection of seasonal trivalent inactivated vaccine against novel pandemic influenza A/H1N1 2009: case-control study in Mexico City LINK: BMJ 2009;339:b3928 (dostępny pełen tekst)
Do lipca 2009 122 kraje oficjalnie zgłosiły 94 512 potwierdzone laboratoryjnie przypadki grypy wywołanej nowym wirusem A/H1N1. Nowy wirus pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej w Meksyku i południowej Kalifornii. W okresie od 1 marca do 29 maja 2009, meksykański system nadzoru zarejestrował 41 998 osób z chorobą dróg oddechowych, z których przebadano techniką CPR 25 127 (59.8%). Z tej grupy u 5337 (21.2%) rozpoznano nowy wirus A/H1N1. Do 29 maja 2009 zmarło 97 osób.

Badacze z tego kraju przedstawili retrospektywną analizę wpływu na zachorowania na nowa grypę szczepień przeciwko grypie tradycyjnej (szczepionką trójwalentną na sezon 2008/2009, antygeny szczepów spokrewnionych ze szczepem A/Brisbane/59/2007 H1N1, A/Brisbane/10/2007 H3N2 i B/Florida/4/2006). Badano pacjentów, którzy zachorowali w okresie marzec-maj 2009, znajdujących się pod opieką specjalistycznego szpitala z Mexico City. W badaniu wzięło udział 60 osób z potwierdzonym laboratoryjnie rozpoznaniem zakażenia A/H1N1 i 180 osób z grupy kontrolnej, dopasowanych względem wieku i statusu społeczno-ekonomicznego, z innymi chorobami (nie grypopodobnymi lub zapaleniem płuc). Szczepionkę otrzymało 8 (13%) osób z rozpoznaniem infekcji A/H1N1 i 53 (29%) osób z grupy kontrolnej.

Odsetek zgonów okazał się istotnie niższy u osób szczepionych w porównaniu z nieszczepionymi (0/8 (0%) vs 18/52 (35%), P=0.047). Również odsetek chorych wymagających inwazyjnej wentylacji mechanicznej okazał się niższy u osób szczepionych, choć różnica nie była istotna statystycznie (1/8 (13%) v 25/52 (48%), P=0.058). Skuteczność szczepionki wyniosła 73% (95% przedział ufności 34% do 89%). Żadna z 8 szczepionych osób z zakażeniem A/H1N1 nie zmarła.

A zatem, zdaniem autorów pracy, prezentowane dane pozwalają stwierdzić częściową skuteczność trójwalentnej inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie wobec pandemicznej grypy A/H1N1 2009. Pamiętać jednak należy o ograniczeniach pracy, związanych z jej retrospektywnym charakterem oraz niewielką liczbą badanych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-10-06

0 replies on “Szczepienia przeciwko grypie tradycyjnej a zachorowania związane z wirusem A/H1N1 – retrospektywna analiza z Meksyku”