Zaburzenia snu a ryzyko cukrzycy

A.N. Vgontzsas i wsp – Insomnia with objective short sleep duration is associated with type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2009;32:1980
Na łamach Diabetes Care ukazał się artykuł, w którym próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy bezsenność jest czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy. Praca stanowiła część badania epidemiologicznego, którego celem była ocena częstości zaburzeń oddychania w trakcie snu u 1741 kobiet i mężczyzn, wyselekcjonowanych na podstawie ankiety telefonicznej prowadzonej wśród mieszkańców dwóch hrabstw w Pensylwanii. Poza bezsennością, definiowaną w ankiecie jako skargi na nią trwające ponad rok, określano również inne problemy ze snem, np. trudności w zasypianiu, wybudzanie się, brak uczucia wypoczynku po okresie snu. Każdy z badanych podlegał obiektywnej ocenie w laboratorium snu, gdzie na podstawie szeregu pomiarów określano jego długość jako wystarczającą, jeżeli trwała ponad 6 godzin, umiarkowanie zmniejszoną – 5-6 godzin oraz niską – poniżej 5 godzin.

W analizie statystycznej ryzyka występowania cukrzycy uwzględniono szereg zmiennych, w tym wiek, wskaźnik masy ciała, obecność obturacyjnego bezdechu sennego, rasę, spożywanie alkoholu. W szeregu modeli statystycznych jedynie bezsenność, w połączeniu ze skróceniem obiektywnie mierzonego czasu trwania snu, wiązała się z prawie 3-krotnym, niezależnym wzrostem ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Zdaniem autorów pracy podłoże patofizjologiczne dla obserwowanych zaburzeń stanowi zwiększona aktywność układu współczulnego oraz osi podwzgórze- przysadka- nadnercza. W bezsenności obserwowano także (w innych badaniach) wzrost poziomu parametrów zapalenia i wyższą częstość nadciśnienia tętniczego.

Autorzy we wniosku końcowym wskazują, że bezsenność zwiększa ryzyko cukrzycy w podobnym stopniu jak zaburzenia oddychania w trakcie snu. Ponieważ wykonywanie badań polisomnograficznych na szeroką skalę jest niemożliwe istnieje potrzeba stworzenia modeli diagnostycznych określających długość snu, możliwych do zastosowania w warunkach domowych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-11-17

0 replies on “Zaburzenia snu a ryzyko cukrzycy”