Prędkość marszu a ryzyko sercowo-naczyniowe u osób starszych

Julien Dumurgier i wsp – Slow walking speed and cardiovascular death in well functiodning older adults: prospective cohort study LINK: BMJ 2009;339;b4460 (dostępny pełen tekst)
Coraz większe zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania prostego wskaźnika, jakim jest szybkość marszu do oceny stanu funkcjonalnego i sprawności motorycznej osób starszych. Niektórzy autorzy umieszczają ten parametr w jednym szeregu z innymi wskaźnikami czynności życiowych, takimi jak tętno czy wysokość ciśnienia tętniczego. W kilku badaniach z udziałem dobrze funkcjonujących osób starszych wykazano, że wolniejsze tempo chodzenia pozwala przewidywać niekorzystne zdarzenia takie jak upadki, inwalidztwo, przyjęcia do szpitala i tym podobne. Wolniejsze chodzenie wiązało się także z wyższą śmiertelnością.

Na łamach British Medical Journal przedstawiono rezultaty analizy danych pochodzących z badania kohortowego 3 miast francuskich (Badanie 3C), dotyczące relacji pomiędzy prędkością marszu a śmiertelnością całkowitą i przyczynami zgonów u ≥65 letnich (do 85 roku życia) mieszkańców regionu Dijon. Do prospektywnego badania włączono w latach 1991-2001 3208 mężczyzn i kobiet, obserwowanych następnie przez średnio 5.1 roku. Za pomocą fotokomórek mierzono tempo marszu na, poprzedzonym 3 metrowym „rozbiegiem”, 6-cio metrowym odcinku korytarza, prosząc chorych, aby szli „najszybciej jak potrafią, nie biegnąc.” Chorych podzielono na trzy grupy, w zależności od tempa marszu (wartości odcięcia dla poszczególnych grup ≤1.50 m/s, 1.50-1.85 m/s, i ≥1.85 m/s u mężczyzn oraz ≤1.35 m/s, 1.35-1.50 m/s, i >1.50 m/s kobiet). W trakcie 16 414 osobo-lat obserwacji zmarło 209 uczestników (99 z powodu nowotworów, 59 z przyczyn sercowo-naczyniowych, 51 z innych przyczyn).

Zgodnie z oczekiwaniami wolniejsze tempo marszu (najniższe vs najwyższe) wiązało się z istotnie wyższym ryzykiem zgonu (wskaźnik hazardu 1.44, 95% CI 1.03 do 1.99). Analiza poszczególnych przyczyn zgonów wykazała, że u chodzących powoli niemal trzykrotnie rosło ryzyko sercowo-naczyniowe (2.92), nie było natomiast zależności pomiędzy tempem marszu a ryzykiem zgonu z powodu nowotworów (1.03).

Czas pokaże, czy prosty test 6-metrowego marszu zyska podobne uznanie jak test marszu 6-minutowego u chorych z niewydolnością serca…

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-11-10

0 replies on “Prędkość marszu a ryzyko sercowo-naczyniowe u osób starszych”