Skuteczność zespołowej terapii nadciśnienia tętniczego – meta-analiza

Barry L. Carter i wsp – The Potency of Team-Based Care Interventions for Hypertension LINK: Arch Intern Med 2009;169:1748
Kontrola nadciśnienia tętniczego w USA jest nadal daleka od ideału i instytucje amerykańskie (8 Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure – JNC-8) poszukują nowych metod postępowania mających poprawić stosowanie się do obowiązujących zaleceń i pozwolić na uzyskanie wyższego odsetka chorych z kontrolowanym ciśnieniem tętniczym (BP).

Badacze ze Stanford University/University of California (Evidence-Based Practice Center) stwierdzili, że jedyną strategią postępowania, która w istotny sposób poprawiała kontrolę BP była interdyscyplinarna opieka zespołowa. Jedną z jej odmian jest włączenie do opieki nad chorymi z nadciśnieniem farmaceutów i/lub pielęgniarki.

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki meta-analizy prac poświęconych temu zagadnieniu. Włączono do niej 37 badań opublikowanych w latach 1980-2003 w MEDLINE. Szkolenie farmaceutów i pielęgniarek zwykle polegało na odbyciu spotkań z ekspertem, poświęconych zaleceniom dotyczącym terapii nadciśnienia. Interwencje zespołowe okazały się skuteczne – szkolenia poświęcone lekom przeciwnadciśnieniowym wiązały się z redukcją BP o średnio −8.75/−3.60 mm Hg. Rekomendacje farmaceuty obniżały wysokość ciśnienia skurczowego o −9.30 mm Hg, interwencje pielęgniarskie o −4.80 mm Hg, a zastosowanie algorytmów terapeutycznych o −4.00 mm Hg. Średnie spadki ciśnienia skurczowego wynosiły 5.84 mm Hg w badaniach z udziałem pielęgniarek; 7.76 mm Hg w badaniach z udziałem farmaceutów zatrudnionych w ośrodkach klinicznych oraz 9.31 mm Hg w badaniach z udziałem samodzielnych farmaceutów.

A zatem, jak podsumowują autorzy analizy – interwencje zespołowe okazały się skuteczne i powinny znaleźć się w formalnych zaleceniach towarzystw naukowych poświęconych terapii nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-10-26

0 replies on “Skuteczność zespołowej terapii nadciśnienia tętniczego – meta-analiza”