Diabetes Prevention Programme po 10 latach (wyniki przedłużonej obserwacji)

Diabetes Prevention Program Research Group – 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study LINK: The Lancet 2009;374:1677
W Diabetes Prevention Programme (DPP) potwierdzono skuteczność intensywnej modyfikacji stylu życia i leczenia metforminą, w zapobieganiu rozwojowi cukrzycy u osób z upośledzoną tolerancją glukozy, w obserwacji 3-letniej (w grupie intensywnej modyfikacji stylu życia celem była 7% redukcja masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej do 150 min/tydzień, metforminę podawano w dawce 2x 850 mg). Obie interwencje ograniczyły zapadalność na cukrzycę o odpowiednio 58% i 31%, w porównaniu z grupą kontrolną.

Przedłużeniem DPP było długoterminowe badanie obserwacyjne Diabetes Prevention Program Outcomes Study z udziałem 2766 osób, które umożliwiło ocenę zapadalności na cukrzycę w ciągu 10 lat od początku badania DPP. W tym czasie w grupie objętej modyfikacją stylu życia odnotowano stopniowy wzrost masy ciała, zmniejszający wyjściowe różnice w jej wielkości, w porównaniu z grupą kontrolną i grupą leczoną metforminą. W DPP, w ciągu pierwszych trzech lat obserwacji zapadalność na cukrzycę wyniosła 4,8/100 osobolat w grupie intensywnej modyfikacji stylu życia, 7,8/100 osobolat w grupie metforminy i 11/100 osobolat w grupie kontrolnej. Później, w okresie przedłużonej obserwacji w Diabetes Prevention Program Outcomes Study wskaźniki zapadalności przestały się różnić i wynosiły odpowiednio 5,9/100 osobolat, 4,9/100 osobolat i 5,6/100 osobolat. Łącznie w DPP i Diabetes Prevention Program Outcomes Study, modyfikacja stylu życia zmniejszała częstość występowania cukrzycy o 34%, a metformina o 18%. W innym ujęciu, trzyletnia intensywna modyfikacja stylu życia opóźniała wystąpienie cukrzycy o 4 lata, a terapia metforminą o 2 lata.

A zatem, nawet względnie krótko trwająca interwencja polegająca na modyfikacji stylu życia lub terapii metforminą przynosi korzyści długoterminowe, opóźniając lub całkowicie zapobiegając rozwojowi cukrzycy w okresie 10 lat.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-11-14

0 replies on “Diabetes Prevention Programme po 10 latach (wyniki przedłużonej obserwacji)”