Ranking diuretyków tiazydowych – hydrochlorotiazyd vs chlortalidon

N.M. Kaplan – The choice of thiazide diuretics: why chlorthalidone may replace hydrochlorothiazide LINK: Hypertension 2009;54:951
Leki o nieco odmiennej budowie chemicznej, działające w tym samym mechanizmie, mogą się różnić profilem bezpieczeństwa i skuteczności. W komentarzu redakcyjnym Hypertension Norman Kaplan porównał dwa leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego: hydrochlorotiazyd i chlortalidon. Jeden z nich pod względem klinicznym wydaje się przewyższać drugi.

Hydrochlorotiazyd zyskał na popularności po opublikowaniu wyników pierwszego dużego badania w nadciśnieniu – Veterans’ Affairs Cooperative Study w 1970 r., gdzie jednak stosowano go w dawce 50-100 mg/dobę w połączeniu z rezerpiną i hydralazyną. Z kolei do próby klinicznej Hypertension Detection and Follow-Up Programme wybrano dość przypadkowo chlortalidon, a grupa intensywnej kontroli w porównaniu ze zwykłą uzyskała 17% redukcję śmiertelności.

Bezpośredniego porównania hydrochlorotiazydu z chlortalidonem dokonano w Multiple Risk Factor Intervention Trial. W pracy tej chlortalidon zmniejszał wskaźniki śmiertelności, a hydrochlorotiazyd nie.

Aktualne rekomendacje, wskazując na skuteczność hipotensyjną niskich dawek hydrochlorotiazydu, nie znajdują uzasadnienia w redukcji powikłań narządowych. Chlortalidon z kolei, w dawce 12,5-25 mg, w sposób powtarzalny ograniczał ilość powikłań sercowo-naczyniowych. Niedawno wykazano, że chlortalidon charakteryzuje się w porównaniu z hydrochlorotiazydem dłuższym czasem działania oraz 1,5-2,0-krotnie większą siłą działania diuretycznego.

A zatem zdaniem Kaplana, który idzie nieco pod prąd dotychczasowej praktyce klinicznej w USA, to chlortalidon w dawce 12,5-25 mg/dobę powinien być lekiem pierwszego wyboru i lekiem dołączanym w skojarzonej terapii nadciśnienia tętniczego. Jego niepożądane działania spowodowane hipokaliemią mogą być zniwelowane połączeniem z lekami oszczędzającymi potas, np. spironolaktonem.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2009-11-01

0 replies on “Ranking diuretyków tiazydowych – hydrochlorotiazyd vs chlortalidon”