Elektrokardiogram w cukrzycy

Shlomo Stern, Samuel Sclarowsky – The ECG in Diabetes Mellitus LINK: Circulation 2009; 120:1633
Na łamach Circulation ukazał się artykuł poglądowy poświęcony zmianom elektrokardiograficznym w cukrzycy.

Autorzy zauważają, że zmiany w zapisie EKG spowodowane zaburzeniami gospodarki węglowodanowej można stwierdzić już na bardzo wczesnym etapie. Badania EKG płodów wykazały obniżenie odcinka ST u płodów matek z cukrzycą. W grupie dzieci z średnią wartością HbA1>10% zmniejszenie zmienności rytmu serca było czynnikiem predykcyjnym rozwoju objawowej neuropatii.

Subtelne zmiany w zapisie EKG mogą być często jednym sposobem rozpoznania fazy przedklinicznej kardiomiopatii w przebiegu cukrzycy, kiedy funkcja serca w spoczynku pozostaje nadal prawidłowa. Wykazano, między innymi, że wydłużenie skeeorygowanego odstępu QT i obniżenie odcinka ST stanowi czynnik predykcyjny zgonów u pacjentów z cukrzycą typu 2. W innym badaniu dyspersja QT stanowiła najistotniejszy, niezależny czynnik predycyjny zgonów ogółem oraz zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.

U pacjentów z neuropatią układu autonomicznego serca, która może być rozpoznana na podstawie dysfunkcji odpowiedzi z baroreceptorów oraz zaburzonej zmienności rytmu serca, wydłużenie odstępu QT, skorygowanego odstępu QT lub obu tych wartości, wiąże się z większym ryzykiem nagłych zgonów. Dysfunkcja układu autonomicznego oraz nieprawidłowości w spoczynkowym elektrokardiogramie są również czynnikami ryzyka wystąpienia niemego niedokrwienia u pacjentów z cukrzycą typu 1.

Zdaniem autorów, u bezobjawowych chorych z cukrzycą typu 2 i prawidłowym spoczynkowym elektrokardiogramem, test wysiłkowy jest metodą z wyboru w badaniu przesiewowym w kierunku niemego niedokrwienia serca. Podsumowując, zmiany w EKG, takie jak: tachykardia zatokowa, wydłużenie skorygowanego odstępu QT, dyspersja QT, zaburzona zmienność rytmu serca, zmiany odcinka ST oraz cechy przerostu lewej komory, występują wcześnie w przebiegu cukrzycy. Zmiany elektrokardiograficzne są obecne już na etapie życia płodowego, w dzieciństwie i wczesnej młodości. Spoczynkowy elektrokardiogram, często uzupełniany elektrokardiograficznym testem wysiłkowym, pomaga w badaniach przesiewowych w kierunku chorób serca, pozwala wykryć nieme niedokrwienie mięśnia serca, ocenić rokowanie i ryzyko zgonu u chorych z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-10-20