Choroby układu sercowo-naczyniowego a ryzyko złamań stawu biodrowego

Ulf Sennerby i wsp – Cardiovascular Diseases and Risk of Hip Fracture LINK: JAMA 2009;302:1666
Choroby układu sercowo-naczyniowego i osteoporozę uznaje się tradycyjnie za związane z wiekiem, ale niezależne od siebie jednostki chorobowe. Tymczasem badania sugerują zbliżoną etiologię obu chorób – proces powstawania zwapnień w tętnicach przypomina bowiem w wielu aspektach proces formowania kości. Co ciekawe, istnieją doniesienia, że leczenie osteoporozy może spowalniać rozwój miażdżycy i zmniejszać śmiertelność całkowitą. Z drugiej strony wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że statyny mogą powodować spadek liczby złamań wywołanych osteoporozą.

Wiadomo, że występowanie udarów mózgowych wiąże się z większym ryzykiem złamań stawów biodrowych. Informacji na temat takiej zależności w przypadku innych chorób układu sercowo-naczyniowego dostarczają wyniki pracy opublikowanej na łamach JAMA, której autorzy skorzystali z danych na temat 31 936 bliźniąt urodzonych w latach 1914-1944, zarejestrowanych w Swedish Twin Registry, obserwowanych od ukończenia 50 roku życia. Dane z lat 1964-2005 pochodzące z National Patient Registry pozwoliły zidentyfikować bliźnięta jednocześnie z chorobami układu sercowo-naczyniowego i złamaniami. Na tej podstawie autorzy określili częstości występowania złamań szyjki kości udowej wynoszące 12.6/1000 osobo-lat po rozpoznaniu niewydolności serca, 12.6/1000 osobo-lat po udarze, 6.6/1000 osobo-lat po rozpoznaniu miażdżycy tętnic obwodowych, 5.0/1000 osobo-lat po rozpoznaniu choroby niedokrwiennej serca oraz na 1.2/1000 osobo-lat u osób bez choroby układu sercowo-naczyniowego.

Wskaźnik hazardu złamania szyjki kości udowej po rozpoznaniu niewydolności serca wyniósł 4.40, po udarze 5.09, po rozpoznaniu miażdżycy tętnic obwodowych 3.20 a po rozpoznaniu incydentu wieńcowego 2.32. Co interesujące u rodzeństwa osób z niewydolnością serca lub udarami, czyli u drugiego bliźniaka bez rozpoznania tych chorób, również obserwowano wzrost ryzyka złamań szyjki kości udowej, wynoszący odpowiednio 3.74 i 2.29.

A zatem rozpoznanie choroby układu sercowo-naczyniowego istotnie zwiększa ryzyko złamań. Wzrost ryzyka złamań u „drugich bliźniaków,” wolnych od chorób układu sercowo-naczyniowego, sugeruje genetyczne związki pomiędzy chorobami układu sercowo-naczyniowego a złamaniami wywołanymi przez osteoporozę.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-10-23

0 replies on “Choroby układu sercowo-naczyniowego a ryzyko złamań stawu biodrowego”