Przyjmowanie inhibitorów wychwytu serotoniny w ciąży a wady wrodzone u dzieci

Lars Henning Pedersen i wsp – Selective serotonin reuptake inhibitors in pregnancy and congenital malformations: population based cohort study LINK: BMJ 2009;339:b3569
Nawet co piąta ciężarna cierpi na depresję. Decydując się na farmakoterapię należy rozważyć korzystny wpływ na zdrowie matki i potencjalnie niepożądany wpływ leku na płód, np. wywoływanie wad wrodzonych. W większości badań poświęconych selektywnym inhibitorom wychwytu serotoniny (SSRIs) prowadzonych przed rokiem 2005 nie stwierdzono zależności pomiędzy ich stosowaniem a występowaniem istotnych malformacji, najnowsze prace sugerują jednak częstsze występowanie, między innymi, wad serca. To podejrzenie spowodowało wydanie w roku 2005 ostrzeżenia US Food and Drug Administration, dotyczącego stosowania paroksetyny w ciąży.

Obecnie na łamach British Medical Journal ukazała się kolejna praca oceniająca zależność pomiędzy stosowaniem SSRI w pierwszym trymestrze ciąży a poważnymi malformacjami płodów, w dużym populacyjnym badaniu kohortowym, obejmującym 493 113 dzieci urodzonych w Danii w latach 1996-2003. Wykazano w niej, że zalecenie stosowania SSRI nie wiązało się z liczonymi łącznie wszystkimi poważnymi malformacjami, zwiększało natomiast dwukrotnie częstość wad przegród serca (iloraz szans [OR] 1.99, 95% CI 1.13 do 3.53). W przypadku poszczególnych SSRI ryzyko (OR) wynosiło 3.25 w przypadku sertraliny, 2.52 w przypadku citalopramu oraz 1.34 w przypadku fluoksetyny (NS).

Prawdopodobny jest tzw. efekt klasy, jednak ryzyko wad serca u dzieci wydaje się być największe, gdy ich matki we wczesnej ciąży otrzymują sertralinę i citalopram. W liczbach bezwzględnych odsetek wad przegród serca był mały i wynosił 0.5% (2315/493 113) u dzieci nie narażonych na SSRI, 0.9% (12/1370) u dzieci matek leczonych dowolnym SSRI oraz 2.1% (4/193) u dzieci matek otrzymujących więcej niż jeden rodzaj SSRI.

A zatem, zdaniem autorów, związek przyczynowy pomiędzy ekspozycją matki na lek a rozwojem wady serca u jej potomstwa, jeśli istnieje, ma ograniczony ilościowo wpływ na ryzyko wystąpienia wady wrodzonej serca u dziecka.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-10-03

0 replies on “Przyjmowanie inhibitorów wychwytu serotoniny w ciąży a wady wrodzone u dzieci”