Czy opłaca się inwestować coraz więcej w leczenie cukrzycy typu 2?

K. N. Eggleston i wsp – The net value of health care for patients with type 2 diabetes, 1997 to 2005 LINK: Ann Intern Med 2009;151:386
Przeliczanie zdrowia na pieniądze nie ma długiej tradycji, a zdrowie uznawane jest za wartość bezcenną. Decyzje leczniczych podejmuje się zatem przede wszystkim na podstawie wiedzy o skuteczności terapeutycznej danej interwencji, biorąc pod uwagę preferencje chorych i aspekty etyczne postępowania, a nie przesłanki ekonomiczne.

Czy spirala kosztów, w którą wchodzi medycyna może radykalnie zmienić sposób postępowania i uczynić z rachunku ekonomicznego podstawę dla formułowania zasad leczenia i organizacji ochrony zdrowia? Wydaje się, że nie ma ucieczki przed tym problemem.

Z ekonomicznego punktu widzenia, aby postępowanie lekarskie uznać za zasadne trzeba dowieść, że przy poniesieniu określonych kosztów unikniemy wydatków na leczenie powikłań i strat wskutek przewlekłej choroby. Innymi słowy uzasadniając wprowadzenie nowej interwencji należy odpowiedzieć na pytanie czy, w sensie ekonomicznym, wydatki poniesione na leczenie, zapewniając poprawę stanu zdrowia, zwracają się w ostatecznym rachunku. Odpowiedź na tak sformułowane zagadnienie może wskazywać nadal, że zdrowie jest bezcenne.

Na łamach Annals of Internal Medicine ukazała się praca oceniająca możliwości potwierdzenia korzyści ekonomicznych z zastosowania intensywnych i wieloczynnikowych metod leczenia cukrzycy typu 2 w latach 1997-2005, mimo zwiększających się z roku na rok nakładów finansowych. Autorzy z Kliniki Mayo (Rochester) analizowali pod tym kątem grupę 613 chorych, posługując się m.in. modelowaniem redukcji powikłań na podstawie badania UKPDS, przy osiągnięciu odpowiednich stężeń HbA1c, lipidów, ciśnienia tętniczego.

Koszty leczenia okazały się wyższe w latach 2002-2005 niż w latach 1997-1999 o ok. 10 000 USD na pacjenta rocznie (wzrost po uwzględnieniu inflacji o 106%). Mimo to przewidywane korzyści osiągnięte w latach późniejszych związane z redukcją powikłań (korzyści z poprawy rokowania ok. 17 000 USD/pacjenta rocznie, korzyści z uniknięcia leczenia powikłań ok. 3 000 USD/pacjenta rocznie), przewyższały poniesione nakłady. Zysk netto wynosił około 10 000 dolarów/pacjenta rocznie. Powyższe rozumowanie oznacza, że inwestycja w na opiekę nad chorymi na cukrzycę typu 2 jest finansowo opłacalna.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-09-15

0 replies on “Czy opłaca się inwestować coraz więcej w leczenie cukrzycy typu 2?”