Jakie ryby chronią przed chorobą wieńcową?

L.J. Bjerregaard i wsp – Fish intake and acute coronary syndrome LINK: Eur Heart J online first
Na łamach European Heart Journal przedstawiono pracę, w której oceniano wpływ spożycia ryb o niskiej i wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na ryzyko ostrych epizodów sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono w Dani na grupie osób wyjściowo bez choroby wieńcowej, w ramach prospektywnego badania onkologicznego The Diet, Cancer and Health. Badanie początkowe wykonano w latach 1993-97 na grupie 57053 kobiet i mężczyzn w wieku 50-64 lat, a analizę ostrych epizodów wieńcowych prowadzono do 2003 roku. W tym czasie wystąpiły 1122 incydenty ostrych zespołów wieńcowych.

Dzięki wieloskładnikowemu kwestionariuszowi dietetycznemu porównano wpływ diety bogatej w ryby chude (< 1% wielonienasyconych kwasów omega-3/100 gram ryby – dorsz, flądra, tuńczyk, sardynki ) lub tłuste (>1% wielonienasyconych kwasów omega-3/100 gram ryby – śledzie, makrela, łosoś, pstrąg) na ostre incydenty sercowo-naczyniowe. W analizie wieloczynnikowej wysokie spożycie ryb o dużej zawartości wielonienasyconych kwasów omega-3 wiązało się z około 30% redukcją ostrych epizodów sercowo naczyniowych u mężczyzn i kobiet. Redukcja ta była istotna statystycznie tylko u mężczyzn. Korzystne efekty diety obserwowane były przy spożyciu dobowym ponad 6 gram ryb o zwiększonej zawartości wielonienasyconych kwasów omega-3 . Spożywanie ryb chudych nie wiązało się z redukcją incydentów.

Korzystne wpływ zwiększonego spożycia ryb bogatych w kwasy omega-3 potwierdzono również w innych badaniach epidemiologicznych. Biologiczne mechanizmy korzystnego ich działania obejmują: zmiany we właściwościach błon lipidowych komórek, działanie antyarytmiczne, hamowanie stanu zapalnego i działanie przeciwkrzepliwe. Obserwowano także ich wpływ na redukcję stężeń trójglicerydów, zmniejszenie aktywności płytek i leukocytów oraz redukcję ciśnienia tętniczego (efekt niestały). Te i inne działania wydają się stabilizować blaszkę miażdżycową.

Podsumowując: umiarkowane spożycie ryb o zwiększonej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u mężczyzn w średnim wieku wydaje się zmniejszać ryzyko zdarzeń wieńcowych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2009-09-14

 

0 replies on “Jakie ryby chronią przed chorobą wieńcową?”