Dysglikemia w ciąży a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego

R. Retnakaran i B.R. Shah – Mild glucose intolerance in pregnancy and risk of cardiovascular disease: a population-based cohort study LINK: CMAJ 2009;181:371 (dostępny pełen tekst)
Na łamach Canadian Medical Association Journal ukazał się artykuł oceniający znaczenie dysglikemii w ciąży i występowania cukrzycy ciążowej dla ryzyka przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono w Ontario w Kanadzie, gdzie poprzez indywidualny numer ewidencyjny mieszkańca i dostępne medyczne bazy danych możliwe było zidentyfikowanie osób z cukrzycą ciążową lub dysglikemią w okresie ciąży i analiza póżniejszych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Do analizy zakwalifikowano kobiety w ciąży w wieku 20-49 lat, których poród przypadał na lata 1994-1998. U każdej z nich pod koniec drugiego trymestru wykonywano test przesiewowy z użyciem 50 g glukozy i, jeżeli wypadał nieprawidłowo, wykonywano test doustnego obciążenia glukozą. Na tej podstawie w dwóch etapach rozpoznano cukrzycę ciążową u 13 888 kobiet. Jeżeli test przesiewowy wypadał nieprawidłowo, a test doustnego obciążenia glukozą wykluczał cukrzycę ciążową, badacze stawiali rozpoznanie „łagodnej dysglikemii” w ciąży. W tej grupie znalazły się 71 833 kobiety. Grupę kontrolną stanowiły 349777 kobiety z prawidłowym wynikiem testów przesiewowych.

Do 2008 roku grupę badanych kobiet analizowano pod kątem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego: zawału mięśnia serca, udaru mózgu, zabiegów angioplastyki naczyń wieńcowych, pomostowania aortalno-wieńcowego lub zabiegu endarterektomii tętnicy szyjnej. Tak zdefiniowane zdarzenia wystąpiły (mediana obserwacji 12 lat) w liczbie 4,2 przypadków/10000 osobolat w grupie cukrzycy ciążowej, 2,3 przypadku/10000 osobolat w grupie w dysglikemii oraz 1,9 przypadku /10000 osobolat w grupie kontrolnej. W analizie wieloczynnikowej w odniesieniu do grupy kontrolnej większe ryzyko przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych odnotowano zarówno w grupie cukrzycy ciążowej (wskaźnik hazardu HR=1,66; CI 1.30 – 2.13, p < 0.001) jak i dysglikemii w ciąży (HR=1,19; CI 1.02 – 1.39, p = 0.03).

A zatem autorzy pracy uważają, że dysglikemia w ciąży jest jednym z wcześniejszych markerów zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego, identyfikującym kobiety, które w przyszłości zagrożone będą nie tylko rozwojem cukrzycy, ale również chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wiedzę tą należy wykorzystać praktycznie oceniając indywidualne ryzyko chorób układu krążenia u kobiet.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-09-15

0 replies on “Dysglikemia w ciąży a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego”