Na co umierają młodzi ludzie – dane globalne

G.C. Patton i wsp – Global patterns of mortality in young people: a systematic analysis of population health data LINK: Lancet 2009;374:881
Na łamach The Lancet ukazała się zbiorcza analiza danych globalnych i z poszczególnych regionów świata, poświęcona liczbie i przyczynom zgonów ludzi młodych.

W roku 2004 spośród 1,8 miliarda mieszkańców ziemi w wieku 10-24 lat zmarło 2,6 miliona. Najwyższe wskaźniki śmiertelności odnotowano w Afryce i Południowo-Wschodniej Azji. Wskaźniki śmiertelności dla tych regionów wyniosły odpowiednio 305/100000/rok i 187/100000/rok. W krajach o wysokich dochodach wskaźniki były najniższe i wyniosły 45/100000/rok.

W skali globalnej największy udział w przyczynach zgonów w omawianej grupie wiekowej miały wypadki drogowe -10%, próby samobójcze -6,3%, przemoc -6%, infekcje dolnych dróg oddechowych- 5,9%, gruźlica – 5,5%, HIV/AIDS -5,5%, utonięcia -4,1%, pożary -2,6% , zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu-2,0% oraz wojna-1,8%.

Wskaźniki zgonów wyraźnie rosły wraz z wiekiem i różniły się w zależności od płci. U mężczyzn wypadki drogowe, samobójstwa, przemoc, utonięcia stanowiły łącznie 34,8% zgonów. U kobiet od 15 roku życia wyraźnie wzrastał udział ciąży i porodu – krwotoki związane z ciążą i zabiegi usunięcia ciąży były łącznie przyczyną 5,8% zgonów osób płci żeńskiej.

Rozdział przyczyn zależał wyraźnie od regionu i statusu ekonomicznego państw. W Afryce szczególnie duży udział w przyczynach zgonów wśród osób płci żeńskiej stanowiły zgony związane z ciążą oraz infekcją HIV i gruźlicą. U mężczyzn w tym regionie wysoki udział w zgonach miały wypadki i przemoc oraz zakażenia HIV i gruźlica. W krajach rozwiniętych najczęstsze przyczyny zgonu u mężczyzn to wypadki drogowe (32%), samobójstwa (15%) i przemoc (10%) a u kobiet wypadki (27%) i samobójstwa (12%). Przedstawione dane doskonale obrazują problemy zdrowotne świata i wytyczają kierunki przyszłych działań profilaktycznych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-09-12

0 replies on “Na co umierają młodzi ludzie – dane globalne”