Czy stan przednaciśnieniowy zawsze oznacza zwiększone ryzyko?

Stephen P. Glasser i wsp – Does prehypertension represent an increased risk for incident hypertension and adverse cardiovascular outcome? LINK: Hypertension 2009 published online
W Hypertension ukazał się komentarz redakcyjny poświęcony przednadciśnieniu (RR w zakresie 120-139 mm Hg/80-89 mm Hg). Szacuje się, że częstość występowania pre-NT w amerykańskiej populacji osób dorosłych wynosi około 31%. Z piśmiennictwa wynika, że pre-NT jest związane z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Sprawą kontrowersyjną pozostaje, czy jest niezależnym czynnikiem rokowniczym czy też dopiero jego współistnienie z innymi czynnikami ryzyka determinuje rokowanie. Kontrowersji natomiast nie budzi fakt, że pre-NT często poprzedza wystąpienie nadciśnienia tętniczego, zwiększającego chorobowość i śmiertelność. Dane z badania Framingham wskazują na dwa razy wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z ciśnieniem 130-139/85-89 mm Hg, w porównaniu z osobami z ciśnieniem <120/80 mm Hg. Z kolei w innej pracy, analizującej wyniki kilku badan z Singapuru, pre-NT nie okazało się czynnikiem prognostycznym dla śmiertelności ogólnej i sercowo-naczyniowej.

Badanie Trial of Preventing Hypertension dostarczyło pewnych danych wskazujących na korzystny wpływ farmakologicznego leczenia pre-NT. Uzyskane dotychczas informacje nie pozwalają jednak na jednoznaczne rozstrzygnięcie czy pre-NT jest niezależnym czynnikiem prognostycznym, czy ma znaczenie tylko w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka. W wytycznych amerykańskich (JNC VII- Joint National Committee) zalecono uwzględnienie modyfikacji stylu życia u osób z pre-NT jako postępowania zapobiegającego stopniowemu wzrostowi ciśnienia tętniczego i zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi. Dalsze badania ustalą, u jakiego profilu pacjentów postępowanie powinno być bardziej agresywne.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2009-08-31

0 replies on “Czy stan przednaciśnieniowy zawsze oznacza zwiększone ryzyko?”