Złamania kości a śmiertelność: wyniki Canadian Multicentre Osteoporosis Study

George Ioannidis i wsp – Relation between fractures and mortality: results from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study LINK: CMAJ 2009;181:265 (dostępny pełen tekst)
Złamania kości związane z rozwojem osteoporozy stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych w starzejących się społeczeństwach. Dla starszych chorych, poza wpływem na jakość życia i koszty opieki zdrowotnej, mogą również stanowić zagrożenie życia.

Na łamach Canadian Medical Association Journal ukazał się artykuł poświęcony zależności pomiędzy występowaniem złamań a śmiertelnością, którego podstawę stanowiły wyniki Canadian Multicentre Osteoporosis Study. Jego autorzy podkreślają, że dotychczasowe prace poświęcone temu problemowi miały liczne ograniczenia, takie jak mała liczebność badanych grup, ocena wyłącznie jednego typu złamań, czy też osób jednej płci. Badacze Canadian Multicentre Osteoporosis Study ocenili więc związek pomiędzy występowaniem złamań a śmiertelnością w obserwacji 5-letniej, w szerokiej grupie mężczyzn i kobiet ≥50 roku życia. Do analizy włączono 7753 losowo wybranych mieszkańców całej Kanady (2187 mężczyzn i 5566 kobiet). Złamania zidentyfikowano na podstawie zweryfikowanych informacji przekazywanych od chorych, dzieląc je w zależności od typu na złamania kręgów, miednicy, przedramienia, nadgarstka, żeber, biodra i „inne”.

Oceniono m.in. zależność pomiędzy czasem wystąpienia złamania a zgonem wykazując, że w całej grupie ze zwiększonym ryzykiem zgonu związane były: złamanie kręgów w drugim roku obserwacji (wskaźnik hazardu [HR] 2.7, 95% CI 1.1 – 6.6) oraz złamanie biodra w pierwszym roku (HR 3.2, 95% CI 1.4 – 7.4). U kobiet ryzyko zgonu rosło w przypadku złamań kręgów, w pierwszym (HR 3.7, 95% CI 1.1 – 12.8) i drugim roku obserwacji (HR 3.2, 95% CI 1.2 – 8.1) oraz w przypadku złamań stawu biodrowego, w pierwszym roku obserwacji (HR 3.0, 95% CI 1.0 – 8.7).

A zatem badanie pokazało, że rozpoczynając od 50 roku życia złamania kręgów i stawów biodrowych stanowiły czynnik ryzyka zgonu w ciągu kolejnych 5 lat. Złamania przedramienia, nadgarstka i żeber nie miały znaczenia prognostycznego.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-09-01