Dlaczego wiedza o tym co jest zdrowe nie wystarcza, aby być zdrowym – komentarz do badania EPIC – Potsdam

David L. Katz – Life and Death, Knowledge and Power: Why Knowing What Matters Is Not What’s the Matter LINK: Arch Intern Med 2009;169:1362
Na łamach Archives of Internal Medicine David L. Katz z Yale University komentuje wyniki European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition – Potsdam Study (EPIC – Potsdam), w którym wykazano redukcję względnego ryzyka rozwoju przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy i nowotworów, w zależności od przestrzegania 4 zasadniczych elementów zdrowego stylu życia.

W tym kontekście Katz przypomina, że przez dziesięciolecia, do roku 1993, na pytanie o wiodąca przyczynę zgonów w USA odpowiadano bez namysłu – choroby serca. Jako kolejne w podobnie jednoznaczny sposób wymieniano nowotwory, udary i cukrzycę.

W 1993 roku McGinnis i Foege opublikowali na łamach Journal of the American Medical Association artykuł (“Actual Causes of Death in the United States”), który diametralnie zmienił sposób odpowiedzi. Od roku 1993, wiodącą przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych „stało się” palenie papierosów. McGinnis i Foege stwierdzili, że co roku około milion zgonów w USA to śmierci przedwczesne, których wystąpienie można opóźnić modyfikując 10 zachowań (palenie tytoniu, dieta, poziom aktywności fizycznej, spożycie alkoholu, narażenie na czynniki zakaźne, ekspozycja na substancje toksyczne, stosowanie broni palnej, zachowania seksualne, wypadki samochodowe, oraz przyjmowanie substancji uzależniających). Pierwsze na czele listy 3 elementy odpowiedzialne były za niemal 800 000 przedwczesnych zgonów (dane dla roku 1990).

Dekadę później – w roku 2004 – czołówka śmiercionośnych czynników nie uległa zmianie. Tego samego możemy oczekiwać (z niewielką poprawą dotyczącą palenia papierosów) w kolejnej analizie planowanej na rok 2013. Tymczasem, jak pokazuje badanie EPIC Potsdam, nawet jeden z czterech elementów zdrowego stylu życia uwzględnianych w tym badaniu (niepalenie papierosów, indeks masy ciała poniżej 30, aktywność fizyczna i przestrzeganie zdrowej diety), w porównaniu z ich całkowitym brakiem, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych o połowę (wskaźnik hazardu, 0.51; 95% CI, 0.43-0.60). Warto przy tym zauważyć, że utrzymanie stosunkowo niskiego BMI to tak naprawdę nie dodatkowy element ale rezultat zachowywania prawidłowej diety i aktywności fizycznej. W rzeczywistości mamy więc do czynienia z 3 elementami – takimi samymi jak w pracy McGinnis i Foege (palenie tytoniu, dieta, poziom aktywności fizycznej).

Tak naprawdę badanie EPIC Potsdam po raz kolejny potwierdza to co wiemy od dawna. Niestety badanie nie pokazuje, jak doprowadzić do zmiany stylu życia tych, którzy jego elementarnych zasad nie przestrzegają. Przed nami jeszcze długa droga, aby tego dokonać, konkluduje Katz.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-08-10

0 replies on “Dlaczego wiedza o tym co jest zdrowe nie wystarcza, aby być zdrowym – komentarz do badania EPIC – Potsdam”