Cztery elementy zdrowego stylu życia a prewencja chorób przewlekłych: badanie EPIC-Potsdam

Earl S. Ford i wsp – Healthy Living Is the Best Revenge. Findings From the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition – Potsdam Study LINK: Arch Intern Med 2009;169:1355
Na łamach Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki obserwacji poczynionych w European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition – Potsdam Study (EPIC – Potsdam), a dotyczących redukcji względnego ryzyka rozwoju przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy i nowotworów, w zależności od przestrzegania 4 zasadniczych elementów zdrowego stylu życia.

Autorzy skorzystali z bazy danych dotyczących 23 153 niemieckich uczestników badania w wieku 35 do 65 lat. Punkty końcowe badania stanowiły potwierdzone nowe przypadki cukrzycy typu 2, zawału serca, udaru i nowotworów. Cztery uwzględniane w analizie elementy zdrowego stylu życia to: niepalenie przez całe życie, indeks masy ciała poniżej 30, co najmniej 3.5 godziny aktywności fizycznej tygodniowo i przestrzeganie zdrowej diety (spożycie dużych ilości owoców, warzyw, i pełnoziarnistego chleba oraz małych ilości mięsa). Cztery czynniki (zdrowy – 1 punkt ; niezdrowy – 0 punktów) zsumowano tworząc skalę od 0 do 4.

W czasie obserwacji (7.8 roku) u łącznie 2006 uczestników zarejestrowano nowe przypadki cukrzycy (3.7%), zawały serca (0.9%), udary (0.8%), lub nowotwory (3.8%). U niewielkiej grupy uczestników (4%) nie występował żaden z elementów zdrowego stylu życia, u większości występował 1 do 3 z wymienionych wyżej elementów a u około 9% wszystkie 4.

W porównaniu z grupą nie zachowującą żadnego z elementów zdrowego stylu życia, uczestnicy zachowujący wszystkie 4 byli o 78% (95% przedział ufności [CI], 72% to 83%) mniej zagrożeni rozwojem chorób przewlekłych. W przypadku cukrzycy ryzyko było mniejsze aż o 93% (95% CI, 88% do 95%), w przypadku zawałów serca aż o 81% (95% CI, 47% do 93%). Ryzyko udarów było mniejsze o 50% (95% CI, −18% do 79%) a nowotworów o 36% (95% CI, 5% to 57%).

A zatem przesłanie badania jest jasne – proste zmiany stylu życia mają ogromny wpływ na ryzyko chorób przewlekłych. W tym kontekście autorzy EPIC Potsdam przypominają liczne inne prace prowadzące do podobnych konkluzji, m.in: Nurses’ Health Study, Healthy Aging: a Longitudinal Study in Europe, Women’s Health Study, Health Professionals Follow-up Study, Atherosclerosis Risk in Communities Study…

Niestety, pomimo jednoznacznych wskazówek, tylko niewielki odsetek populacji przestrzega prostych reguł zdrowego stylu życia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-08-10

0 replies on “Cztery elementy zdrowego stylu życia a prewencja chorób przewlekłych: badanie EPIC-Potsdam”