Brak komunikacji pomiędzy lekarzem pierwszego kontaktu a specjalistą dezorganizuje leczenie

Alice Hm Chen i Hal F. Yee Jr – Improving the primary care-specialty care interface. Getting from here to there LINK: Arch Intern Med 2009;169:1024
W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na ciekawy edytorial autorstwa Chen i Yee, poświęcony destrukcyjnym następstwom braku współpracy pomiędzy lekarzami ogólnymi a specjalistami, na przykładzie danych z amerykańskiej opieki zdrowotnej.

W praktyce, kontakt lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz specjalista, jest najczęściej kontaktem przypadkowym i niewystandaryzowanym. Z badań poświęconych temu zagadnieniu wynika, że czują oni do siebie znaczny dystans i odmiennie postrzegają swoją rolę w procesie leczenia.

W jednej z prac, lekarz kierujący i specjalista aż w 14% przypadków mieli różne opinie na temat celu konsultacji i trafności zdefiniowania głównego problemu zdrowotnego. W innym badaniu, kierujący i specjalista byli wprawdzie zgodni, że wielu konsultacji specjalistycznych udałoby się uniknąć, ale próba zdefiniowania tych możliwych do uniknięcia zakończyła się wysokim odsetkiem (34%) rozbieżności. Dalej, lekarze ogólni i specjaliści pytani o to, kto powinien odgrywać wiodącą rolę w monitorowaniu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, regularnie wskazywali na siebie.

Kolejnym problemem na linii lekarz kierujący – specjalista jest jakość wniosków z konsultacji. Z analizy korespondencji pomiędzy lekarzami ogólnymi a specjalistami wynika, że podsumowanie konsultacji trafia do lekarza kierującego tylko w 55% przypadków. W badaniu, w którym oceniano dokumentację z konsultacji specjalistycznych, stwierdzono, że zalecenia dotyczące postępowania zawiera jedynie 62% analizowanych dokumentów, a propozycję dalszej współpracy pomiędzy lekarzem kierującym a specjalistą tylko 30% z nich.

Podsumowując, skala omawianego problemu jest niebagatelna, a straty, zarówno zdrowotne jak i finansowe, wynikające z braku porozumienia między lekarzami ogólnymi a specjalistami, trudne do przecenienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-06-08