Infekcje dróg oddechowych u dzieci w opiece podstawowej – jak zmniejszyć zużycie antybiotyków

N.A. Francis i wsp – Effect of using an interactive booklet about childhood respiratory tract infections in primary care consultations on reconsulting and antibiotic prescribing: a cluster randomised controlled trial LINK: BMJ 2009;339:b2885 (dostępny pełen tekst)
Infekcje dróg oddechowych u dzieci są jedną z najczęstszych przyczyn porad u lekarzy rodzinnych. Mimo wiedzy o przebiegu tych chorób, ich przeważającej etiologii wirusowej, wielu rodziców decyduje się na powtórne konsultacje, a przede wszystkim oczekuje podania od początku antybiotyków, jako podstawowej formy leczenia.

Autorzy z Wielkiej Brytanii zaprezentowali wyniki randomizowanego badania klinicznego, w którym wizyta u lekarza rodzinnego z powodu infekcji dróg oddechowych u dziecka wzbogacona była o prezentację podstawowej wiedzy w tym zakresie, w postaci broszury edukacyjnej, którą po skończonej wizycie rodzice otrzymywali do domu. Po 14 dniach kontaktowano się telefonicznie i oceniano m.in. częstość rekonsultacji z powodu utrzymujących się objawów i satysfakcję z porady lekarskiej.

Do badania wybrano 61 praktyk klinicznych w Anglii i Walii, do których zgłosiło się 558 dzieci w wieku 6 miesięcy – 14 lat, z objawami infekcji dróg oddechowych, trwającymi do 7 dni (z wyłączeniem podejrzenia zapalenia płuc, astmy i poważnych chorób współistniejących). W części praktyk lekarskich w trakcie wizyty rodzicom przekazywano zawartą w broszurze podstawową wiedzę o chorobie. U pozostałych pacjentów wywiad i badanie kliniczne w trakcie wizyty przeprowadzano według standardowego schematu.

Satysfakcja rodziców w obu porównywanych grupach była podobna. Częstość powtórnych rekonsultacji w grupie interwencji była mniejsza, ale różnica nie była istotna statystycznie: 12,9% vs 16,2%. Istotnie zmniejszyła się natomiast częstość antybiotykoterapii: 19,5% vs 40,8%, co oznaczało istotną bezwzględną redukcję o 21,3 punkty procentowe. Po zapoznaniu się z broszurą rodzice deklarowali również, że w przypadku podobnej choroby w przyszłości rzadziej konsultowaliby się z lekarzem.

Odpowiednia interwencja może zatem zmniejszyć ilość niepotrzebnie przepisanych antybiotyków co, poza zmniejszeniem kosztów leczenia, z pewnością uchroni dzieci przed niepożądanymi reakcjami na podawane leki.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-08-15

 

0 replies on “Infekcje dróg oddechowych u dzieci w opiece podstawowej – jak zmniejszyć zużycie antybiotyków”