Dieta i aktywność fizyczna a ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera

Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease LINK: JAMA 2009;302:627
Z piśmiennictwa wynika, że aktywność fizyczna jest czynnikiem zapobiegającym starzeniu i poprawiającym ogólny stan zdrowia. Doniesienia na temat jej korzystnego wpływu na demencję i chorobę Alzheimera (AD) nie są już tak jednoznaczne, podobnie jak wyniki prac dotyczących zachowań dietetycznych.

W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki pracy Scarmeasa i wsp., oceniającej łączny wpływ diety i aktywności fizycznej na ryzyko wystąpienia AD. Było to badanie prospektywne obejmujące 1880 osób w podeszłym wieku, mieszkających w Nowym Jorku. Standaryzowaną ocenę neurologiczną i neuropsychologiczną przeprowadzano co 1,5 roku. Oceniano także stosowanie się do diety śródziemnomorskiej i aktywność fizyczną. Punktem końcowym badania był okres do zachorowania na AD. Wyjściowo średni wiek badanej populacji wynosił 77 lat, a większość uczestników stanowiły kobiety (około 70%). Okres obserwacji wynosił około 12 lat.

Odnotowano 282 przypadki zachorowania na AD, w czasie średnio 5,4 latach obserwacji. Na podstawie analizy hazardu proporcjonalnego Coxa, w którym oceniano łączny wpływ diety i regularnej aktywności wykazano niezależny, korzystny wpływ zachowań prozdrowotnych na ryzyko wystąpienia AD. W modelu tym współczynnik hazardu (HR) dla AD u osób o średnim i wysokim stopniu stosowania się do diety śródziemnomorskiej (w porównaniu z niskim stopniem) wynosił odpowiednio 0,98 (p=ns) i 0,6 (p=0,008). Podobne trendy potwierdzono w przypadku umiarkowanej i wysokiej aktywności fizycznej (w porównaniu z osobami całkowicie biernymi), w tym przypadku HR wynosił odpowiednio 0,75 (p=ns) oraz 0,67 (p=0,03).

Bezwzględne ryzyko zachorowania na AD dla osób bez zachowań prozdrowotnych (dieta i aktywność fizyczna) wynosiło 19%, podczas gdy dla osób często stosujących dietę śródziemnomorską i o wysokim stopniu aktywności fizycznej 12% (HR 0,65, p=0,03).

Podsumowując autorzy zwracają uwagę na niezależny, korzystny wpływ odpowiedniej diety i regularnej aktywności w prewencji zachorowania na AD. Ich zdaniem wykazane trendy wymagają potwierdzenia w badaniach przeprowadzonych na innych populacjach.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-08-12

0 replies on “Dieta i aktywność fizyczna a ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera”