Które elementy diety śródziemnomorskiej przedłużają życie?

A. Trichopoulou, Ch. Bamia i D. Trichopoulos – Anatomy of health effects of mediterranean diet: Greek EPIC prospective cohort study LINK: BMJ 2009;338;b2337 (dostępny pełen tekst)
Na łamach British Medical Journal przedstawiono pracę stanowiąca fragment badania EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), oceniającego zależność między stosowaną dietą a ryzykiem zgonu w wielu regionach Europy.

Prezentowana analiza pochodzi z Grecji i przedstawia wyniki średnio 8,5-letniej obserwacji 23 349 osób, wyjściowo bez chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nowotworowych, które wypełniły dokładny kwestionariusz żywieniowy. Każdy z elementów stosowanej przez nich diety otrzymywał punktację, która była miernikiem stopnia przestrzegania diety śródziemnomorskiej (wyższa punktacja oznaczała większy stopień przestrzegania diety). Do elementów diety śródziemnomorskiej zaliczono umiarkowane spożycie alkoholu, wysokie spożycie warzyw, owoców, orzechów, owoców morza, ryb, roślin strączkowych, wysoki stosunek spożycia tłuszczów jednonienasyconych do nasyconych oraz niskie spożycie mięsa oraz nabiału.

W analizie pojedynczych składowych nie stwierdzono istotnych zależności statystycznych, jednakże uwzględnienie większej ilości składowych diety wiązało się z redukcją śmiertelności. W okresie 8,5 lat w grupie 12 694 osób, których posiłki zawierały mniej elementów diety śródziemnomorskiej (punktacja 0-4), odnotowano 652 zgony, natomiast u 10 655 osób lepiej przestrzegających diety (punktacja 5 i powyżej) ilość zgonów wyniosła 423. Oznacza to 14% redukcję śmiertelności w przeliczeniu na 2-punktową poprawę przestrzegania diety.

Co warte odnotowania, redukcja śmiertelności w 23,5% zależała od umiarkowanego spożycia alkoholu, w 16,6% od niskiego spożycia mięsa, w 16,2% od wysokiej konsumpcji warzyw, w 11,2% od spożycia owoców i orzechów, w 10,6% od wyższego spożycia kwasów tłuszczowych jednonienasyconych oraz w 9,7% od wyższego spożycia roślin strączkowych. Wysokie spożycie produktów zbożowych i niskie nabiału nie wpływało w analizie na śmiertelność całkowitą, a wysokie spożycie owoców morza i ryb, wbrew powszechnemu przekonaniu o ich działaniu prozdrowotnym, nieistotnie ją zwiększało.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-06-23

0 replies on “Które elementy diety śródziemnomorskiej przedłużają życie?”