Epidemiologia zaburzeń autystycznych u dzieci w wieku szkolnym

S. Baron-Coheni wsp – Prevalence of autism-spectrum conditions: UK school-based population study LINK: Br J Psychiatry 2009;194:500
Na łamach British Journal of Psychiatry zaprezentowano pracę, w której oceniono częstość występowania zaburzeń autystycznych w grupie 5-9 letnich dzieci.

Autorzy w swoim założeniu nie koncentrowali się na czystych postaciach autyzmu, ale uwzględnili szersze spektrum tych zaburzeń. W analizie epidemiologicznej oceniono zgodnie z klasyfikacją ICD-10 częstość autyzmu, autyzmu atypowego, zespołu Aspergera i całościowych zaburzeń rozwojowych nieokreślonych. Pod uwagę wzięto trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, trudności w komunikacji oraz stereotypowe zachowania się dziecka, traktując je jako kontinuum zaburzeń a nie definiując na podstawie jednoznacznych punktów odcięcia. Do badania wybrano szkoły podstawowe i szkoły specjalne w Cambridgeshire a następnie, opierając się na rejestrze Special Education Needs, rozpoznaniach postawionych uprzednio i znanych rodzicom oraz wynikach testu przesiewowego weryfikowanego badaniem klinicznym, autorzy określili częstość występowania zaburzeń autystycznych.

Wyliczona częstość zaburzeń autystycznych wyniosła 157 przypadków na 10 000 dzieci. Szacunkowo, na każde 3 rozpoznane uprzednio zaburzenia autystyczne przypadały 2 dotychczas nie rozpoznane. Z różnorodnych przyczyn m.in. wskutek narastającej świadomości problemu, stworzenia jasnych i jednocześnie szerszych kryteriów rozpoznania, częstość rozpoznawania zaburzeń autystycznych u dzieci wzrosła od 1978 roku około 12 krotnie. W chwili obecnej można szacować, że system ochrony zdrowia powinien zapewnić fachową pomoc w tym zakresie około 1-2% dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-06-19

0 replies on “Epidemiologia zaburzeń autystycznych u dzieci w wieku szkolnym”