Lipid Treatment Assessment Project 2 – czy udaje się uzyskać zalecane poziomy cholsterolu LDL?

David D. Waters i wsp – Lipid Treatment Assessment Project 2. A Multinational Survey to Evaluate the Proportion of Patients Achieving Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goals LINK: Circulation 2009;120:28 (dostępny pełen tekst)
Zarówno europejskie jak i amerykańskie towarzystwa naukowe zalecają agresywne leczenie zaburzeń lipidowych i stopniowo wyznaczają coraz niższe docelowe wartości cholesterolu LDL. U wielu chorych nie udaje się jednak, z różnych przyczyn, osiągnąć zakładanych celów terapeutycznych.

Nawet w starszych badaniach, w których wartości progowe były wyższe, odsetek skutecznie leczonych nie był imponujący. W Lipid Treatment Assessment Project (L-TAP), prowadzonym w USA w latach 1996 – 1997, odsetek chorych, u których na poziomie opieki podstawowej udało się uzyskać zakładane wartości cholesterolu LDL, wynosił łącznie tylko 38% (zaledwie 18% u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową). Nowsze badania pokazują poprawę, ale nowo wyznaczony docelowy poziom cholesterolu LDL 70 mg/dL (1.8 mmol/L) osiąga niewielu chorych z grupy wysokiego ryzyka.

Obecnie na łamach Circulation przedstawiono dane z lat 2006-2007, uzyskane od ponad 10 000 chorych z 9 krajów leżących w różnych regionach świata (USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Hiszpania, Holandia, Francja, Tajwan i Korea). Podstawowy punkt końcowy badania zdefiniowano jako odsetek powodzeń w uzyskaniu docelowych poziomów cholesterolu LDL, odpowiednich do stopnia ryzyka pacjenta (zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w poszczególnych krajach). Grupę badaną stanowiło łącznie 9955 osób w wieku średnio 62 lat (54% mężczyzn), w tym 30% z chorobą wieńcową i 31% z cukrzycą.

Odsetek chorych osiągających docelowe wartości cholesterolu LDL mieścił się w zależności od kraju, w granicach od 47% do 84%. Średnie poziomy cholesterolu LDL w grupach niskiego, umiarkowanego i wysokiego ryzyka wynosiły odpowiednio 119, 109, i 91 mg/dL. W tych samych grupach wartości progowe udało się osiągnąć u odpowiednio 86%, 74% i 67% badanych (docelowy poziom cholesterolu LDL < 70 mg/dL udało się jednak uzyskać tylko u 30% pacjentów z chorobą wieńcową i >=2 czynnikami ryzyka).

A zatem, jak piszą we wnioskach autorzy, wiele można poprawić, jednak już teraz leczenie obniżające poziom lipidów prowadzone jest o wiele skuteczniej niż 10 lat temu.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-07-07

0 replies on “Lipid Treatment Assessment Project 2 – czy udaje się uzyskać zalecane poziomy cholsterolu LDL?”