Mieszani agoniści PPAR α/γ w leczeniu cukrzycy?

B. Charbonnel – PPAR-α and PPAR-γ agonists for type 2 diabetes LINK: Lancet 2009;374:96
Złożone zaburzenia metabolizmu w cukrzycy obejmujące insulinooporność, upośledzone wydzielanie insuliny, dyslipidemię i nadciśnienie tętnicze stanowią wyzwanie dla badaczy poszukujących leku, które jednocześnie działałby na więcej niż jedną z wyżej wymienionych patologii. Takimi lekami mogą być mieszani agoniści receptorów aktywacji proliferacji peroksyzomów α i γ – glitazary.

Z jednej stronny aktywacja PPAR γ zmniejsza insulinowrażliwość, a z drugiej komponenta PPAR α wpływa na dyslipidemię, zmniejszając stężenie trójglicerydów i zwiększając stężenie cholesterolu HDL.

W komentarzu redakcyjnym na łamach The Lancet przedstawiono aktualną sytuację zastosowania glitazarów w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2. Autor przytacza wyniki badania klinicznego 2 fazy SYNCHRONY, dotyczącego stosowania aleglitazaru – mieszanego agonisty PPAR α/γ i porównanie go z pioglitazonem, u chorych na cukrzycę typu 2. Wyniki badania sugerują bezpieczeństwo stosowania leku, zależną od dawki redukcję stężeń trójglicerydów, wzrost stężenia cholesterolu HDL i redukcję poziomu HbA1C (przy dawce 150 ug aleglitazaru można liczyć na redukcję HbA1C o 0,85%).

Działania uboczne dla aleglitazaru wydają się być korzystniejsze w porównaniu z pioglitazonem (obrzęki, przyrost masy ciała). Pełen profil bezpieczeństwa wymaga ustalenia w trakcie dłuższej obserwacji.

Poważnym znakiem zapytania jest zaobserwowana toksyczność pozostałych leków tej grupy, która spowodowała zaniechanie dalszych badań nad ich wykorzystaniem. Tesaglitazar powodował wzrost poziomu kreatyniny i spadek filtracji kłębkowej, muraglitazar zwiększał z kolei ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. W badaniach na szczurach inne z leków tej grupy powodowały wzrost ryzyka rozwoju raka i prace przerwano na etapie przedklinicznym. Autorzy w konkluzji wskazują jednak na zasadność podjęcia dalszych badań nad aleglitazarem, budzącym mniej kontrowersji niż pozostałe leki z tej grupy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-07-04

0 replies on “Mieszani agoniści PPAR α/γ w leczeniu cukrzycy?”