Kojarzenie ACE-inhibitorów i blokerów receptora angiotensyny II w przewleklej chorobie nerek? – raczej nie

E. Ku i wsp – The hazards of dual renin-angiotensin blockade in chronic kidney disease LINK: Arch Intern Med 2009;169:1015
Na łamach Archives of Internal Medicine w komentarzu redakcyjnym poruszono kwestię stosowania skojarzonej terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokerami receptorów angiotensyny II (ARB) w przewlekłej chorobie nerek.

Sugeruje się, że takie połączenie skuteczniej hamuje niekorzystny wpływ angiotensyny II, gdyż jej istotna część może powstawać poza tradycyjnym szlakiem, m.in. wskutek działania naturalnych chymaz. W ten sposób można byłoby teoretycznie skuteczniej ograniczać szkodliwy wpływ angiotensyny II na progresję przewlekłej choroby nerek i występowanie powikłań sercowo-naczyniowych.

Wyniki badań nie w pełni potwierdzają słuszność takiego rozumowania. Co prawda w badaniu COOPERATE u chorych z niecukrzycową chorobą nerek, łączne stosowanie ACEI i ARB wiązało się z wolniejszą progresją niewydolności nerek, wyrażającą się redukcją ryzyka podwojenia poziomu kreatyniny i rozpoczęcia dializoterapii. Na bezpieczeństwo terapii łączonej stosowanej w przewlekłej chorobie nerek i jej przewagę nad monoterapią wskazywały również wcześniejsze metaanalizy. W badaniu ONTARGET, w którym wzięło udział 25000 osób z cukrzycą i miażdżycą tętnic, randomizowanych do terapii skojarzonej lub pojedynczej stwierdzono jednak, że pierwotny punkt końcowy (tj. podwojenie poziomu kreatyniny, hemodializa lub zgon) występował częściej u chorych otrzymującej terapię skojarzoną. Szczególnie istotny okazał się niekorzystny wpływ podwójnego blokowania układu renina angiotensyna u chorych z zaawansowaną chorobą wielu łożysk naczyniowych.

A zatem, zdaniem autorów komentarza, do momentu uzyskania danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność takiego postępowania, leków z obu grup nie należy łączyć (dotyczy to zwłaszcza opieki na poziomie podstawowym).

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-07-08

0 replies on “Kojarzenie ACE-inhibitorów i blokerów receptora angiotensyny II w przewleklej chorobie nerek? – raczej nie”