Propozycja nowego kryterium rozpoznania cukrzycy – kontrowersje

V. Fonseca, S.E. Inzucchi i E. Ferrannini – Redefining the diagnosis of diabetes using glycated hemoglobin LINK: Diabetes Care 2009;32:1344
W artykule redakcyjnym na łamach Diabetes Care omówiono dyskutowaną przez Towarzystwa Diabetologiczne (ADA,EASD,IDF) nową definicję cukrzycy. Definicja ta nie zastępowałaby dotychczasowych metod rozpoznawania opartych na oznaczeniach stężeń glukozy, ale miałaby je uzupełniać. Jej podstawę stanowią wyniki oznaczeń poziomu hemoglobiny glukozylowanej HbA1C, a za kryterium rozpoznania przyjęto wartości HbA1C >6,5%.

Ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem w życie nowej definicji jest standaryzacja oraz powtarzalność oznaczeń HbA1C, nie osiągalna dla oznaczeń glukozy na czczo, ani tym bardziej dla oznaczeń glukozy w teście doustnego obciążenia glukozą. Ponadto, poziom HbA1C koreluje ze średnią glikemią w okresie trzech poprzedzających miesięcy, a tym samym test ten cechuje wysoka specyficzność i relatywnie zadowalająca czułość. Poziom diagnostyczny został wybrany na podstawie zwiększającego się od tego progu ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej.

Powiązanie kryterium diagnostycznego z ryzykiem wystąpienia powikłań cukrzycy jest naturalnym posunięciem, ale przyjęty próg diagnostyczny nie uwzględnia ryzyka powikłań obarczonych największą śmiertelnością w grupie chorych na cukrzycę typu 2 tj. chorób układu sercowo-naczyniowego. Druga kwestia to fakt, że zależność pomiędzy wysokością hemoglobiny glukozylowanej a częstością występowania chorób układu sercowo-naczyniowego ma w rzeczywistości charakter liniowy (a zatem bez wyraźnego punktu odcięcia po przekroczeniu którego ryzyko wyraźnie narasta). Obrana metoda rozpoznawania cukrzycy nie pozwala ponadto na skuteczne wykrywanie stanów przedcukrzycowych, a przyjęta wartość progowa jest bliska kryterium wyrównania cukrzycy (HbA1C<7%). W rozważaniach pominięto również wyraźnie nieprawidłowe poziomy HbA1C tj. 6,1-6,5%.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-07-17

0 replies on “Propozycja nowego kryterium rozpoznania cukrzycy – kontrowersje”