Promocja i profilaktyka zdrowotna u dzieci – nigdy nie jest za wcześnie, często za późno

Jody W. Zylke i Catherine D. DeAngelis – Health promotion and disease prevention in children. It`s never too early LINK: JAMA 2009;301:2270
Jedno z ostatnich wydań Journal of American Medical Association w dużej części poświęcono profilaktyce i promocji zdrowia u dzieci – tematowi równie istotnemu, jak niedocenianemu. W streszczeniu wydania, Zylke i DeAngelis podsumowują najistotniejsze publikacje, w większości o charakterze oryginalnym.

W pierwszej z nich, Leunissen i wsp. dowiedli istnienia korelacji pomiędzy nadmiernym przyrostem masy ciała w pierwszych 3 miesiącach życia a zwiększoną częstością występowania markerów chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2 we wczesnej dorosłości. Zdaniem autorów, ich obserwacje pośrednio wskazują na potencjalną skuteczność wczesnej interwencji żywieniowej w obniżaniu ryzyka wymienionych chorób w późniejszym okresie życia.

W kolejnym oryginalnym badaniu ze Szwecji, udało się zidentyfikować interwencje obniżające śmiertelność w grupie wcześniaków urodzonych przed 27 tygodniem ciąży. Leczenie tokolityczne, podawanie kortykosteroidów w okresie przedporodowym, leczenie surfaktantem w pierwszych 2 godzinach życia i poród w ośrodku referencyjnym okazały się czynnikami o korzystnym wpływie na chorobowość i przeżycie.

Z kolei, Patel i wsp. przeprowadzili wartościowe badanie case-control, w którym analizując nikaraguańskie dzieci potwierdzili skuteczność żywej pentawalentnej szczepionki rotawirusowej w zmniejszaniu częstości i ciężkości biegunki wywołanej tymi wirusami. Skuteczność (obniżenie ryzyka o 46%) okazała się jednak znacząco mniejsza w porównaniu z wcześniejszymi badaniami klinicznymi (88-98%). W końcu, Gerber i wsp. stwierdzili, że 8-tygodniowa, grupowa terapia poznawczo-behawioralna wykazuje wyższość nad standardową opieką w prewencji kolejnych epizodów depresji u nastolatków, w 9-miesięcznym okresie obserwacji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-06-03

0 replies on “Promocja i profilaktyka zdrowotna u dzieci – nigdy nie jest za wcześnie, często za późno”