Prosty test do diagnostyki choroby Alzheimera

Jeremy Brown, George Pengas, Kate Dawson, Lucy A Brown i Philip Clatworthy, – Self administered cognitive screening test (TYM) for detection of Alzheimer’s disease: cross sectional study LINK: BMJ 2009;338:b2030 (dostępny pełen tekst)
Demencja i inne zaburzenia funkcji poznawczych stają się coraz powszechniejszym problemem. Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią demencji.

W British Medical Journal opublikowano wyniki pracy analizującej przydatność wypełnianego przez pacjenta testu funkcji poznawczych (TYM – test your memory) w diagnostyce choroby Alzheimera. Było to badanie przekrojowe, przeprowadzone na 139 chorych pozostających pod opieką przychodni zaburzeń pamięci oraz 540 zdrowych osób w wieku 18-95 lat, którzy stanowili grupę kontrolną.

Metodyka badania zakładała porównanie wyników testu TYM u osób zdrowych (z grupy kontrolnej), ze sparowanymi pod względem wieku osobami z chorobą Alzheimera. Walidację testu TYM przeprowadzono za pomocą dwóch standardowo stosowanych testów – MMSE- (minimal mental state examination) i ACE-R (Addenbrooke’s cognitive examination revised). Celem badania była ocena czułości i specyficzności testu TYM, jako prostego narzędzia diagnostycznego, przydatnego w niespecjalistycznej praktyce lekarskiej, w rozpoznawaniu choroby Alzheimera. Średnia uzyskanych wyników testu TYM wynosiła 47/50 i 33/50, odpowiednio u osób z grupy kontrolnej i pacjentów z chorobą Alzheimera.

Wykazano bardzo wysoką korelację wyników testu TYM z wynikami standardowo stosowanych testów. Uzyskanie wyniku < = 42/50 miało 93% czułość i 86% specyficzności dla rozpoznania choroby Alzheimera. Co więcej test TYM charakteryzował się większą czułością niż standardowo stosowany MMSE, ponieważ pozwalał na wykrycie 93% osób chorych, podczas gdy test standardowy jedynie na 52%. Jego negatywna wartość prognostyczna (przy założeniu odcięcia <= 42/50) wynosiła 99%.

Zdaniem autorów zaproponowany test jest prostym narzędziem, które pozwala na uzyskanie informacji w krótkim czasie, przy wysokiej powtarzalności uzyskiwanych wyników. Przeszkolenie trwające 10 minut pozwala na zadowalające zapoznanie się z testem i stosowanie go w codziennej praktyce przez osoby bez doświadczenia w pracy z chorymi z zaburzeniami pamięci. Wyniki pracy wskazują, że TYM pozwala na poprawną identyfikację osób zdrowych i chorych. W opinii Browna i wsp., jest ważną pomocą diagnostyczną w przesiewowej diagnostyce choroby Alzheimera. Test dostępny jest w sekcji Web Extra na stronie www.bmj.com.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-06-09

0 replies on “Prosty test do diagnostyki choroby Alzheimera”