Dieta roślinna niskowęglowodanowa (Eco-Atkins diet) u osob z hiperlipidemią

David JA i wsp – The effect of a plant-based low-carbohydrate (“eco-atkins”) diet on body weight and blood lipid LINK: Arch of Intern Med 2009;169;1046
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania Jenkinsa i wsp., oceniających wpływ diety niskowęglowodanowej na redukcję masy ciała i profil lipidowy.

Obecnie nie ma jednoznacznej opinii co do optymalnej proporcji tłuszczu, białka i węglowodanów w diecie, które powinny być zalecane w celu redukcji masy ciała czy też korekty zaburzeń lipidowych. Typowa dieta niskowęglowodanowa (DNW, dieta Atkinsa), bogata w białko zwierzęce, stosowana do obniżenia masy ciała, może nie być wystarczająco skuteczna w redukcji stężenia cholesterolu LDL (LDL-C), co ogranicza jej zastosowanie u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową.

Dotychczas nie badano wpływu zamiany białka i tłuszczu zwierzęcego na roślinne (Eco-Atkins diet). Celem pracy Jenkinsa i wsp. była ocena skuteczności DNW bogatej w tłuszcz i białko roślinne w redukowaniu masy ciała i obniżaniu LDL-C, w porównaniu z dietą wysokowęglowodanową (DWW), bazującą na nabiale o niskiej zawartości tłuszczu i produktach pełnoziarnistych. Analizą objęto 44 osoby, którzy przez 4 tygodnie stosowały badane diety, zapewniające 60% dziennego zapotrzebowania energetycznego.

W obu grupach uzyskano porównywalne obniżenie masy ciała o około 4 kg. Korzystniejszy wpływ na profil lipidowy zaobserwowano w grupie DNW. Redukcja LDL-C i współczynnika cholesterol całkowity/HDL-cholesterol wynosiła -20,4% vs -12,3% oraz -15,6% vs -6,8%, odpowiednio dla grup DNW i DWW. Istotny, korzystniejszy wpływ diety DNW stwierdzono także w odniesieniu do cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, a także współczynnika apoliproteina B/apolipoproteina A. Również obniżenie ciśnienia tętniczego, zarówno skurczowego jak i rozkurczowego było większe w DNW (o – 1,9% i -2,4%).

Zdaniem autorów uzyskane wyniki wskazują na skuteczność badanej diety nie tylko w redukcji masy ciała, ale także korygowaniu zaburzeń lipidowych, poprawiając tym samym profil ryzyka sercowo -naczyniowego, co nie jest obserwowane w przypadku diety niskowęglowodanowej opartej na produktach zwierzęcych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-06-08

0 replies on “Dieta roślinna niskowęglowodanowa (Eco-Atkins diet) u osob z hiperlipidemią”