Nowa opcja leczenia dla chorych z dyslipidemią i nietolerancją statyn

David J. Becker, Ram Y. Gordon, Steven C. Halbert, Benjamin French, Patti B. Morris i Daniel J. Rader – Red yeast rice for dyslipidemia in statin-intolerant patients – a randomized trial LINK: Ann Intern Med 2009;150;830
Statyny są lekami najskuteczniej obniżającymi stężenie cholesterolu we krwi, stosowanymi zarówno w prewencji pierwotnej jak i wtórnej. Są zazwyczaj dobrze tolerowane, jednak u niektórych osób objawy niepożądane uniemożliwiają ich stosowanie.

Czerwony ryż drożdżowy (red yeast rice) jest suplementem diety obniżającym stężenie LDL-cholesterolu. W Annal of Internal Medicine opublikowano wyniki pracy Beckera i wsp., oceniającej skuteczność czerwonego ryżu w terapii pacjentów z hipercholesterolemią, którzy nie mogli przyjmować leków hipolipemizujących z powodu bólów mięśniowych. Badaniem objęto grupę 62 chorych z dyslipidemią z nietolerancją statyn. Populację podzielono losowo na dwie grupy, grupę interwencji otrzymującą czerwony ryż w dawce 1800 mg i grupę placebo. Badanie trwało 24 tygodnie. Dodatkowo wszyscy pacjenci uczestniczyli w 12 tygodniowym programie edukacyjnym, poświęconym modyfikacji stylu życia. Głównym punktem końcowym badania było stężenie LDL-cholesterolu, a drugorzędowymi pozostałe parametry lipidogramu, a także masa ciała, enzymy wątrobowe i fosfokinanaza kreatyny (CPK), oceniane po 12 i 24 tygodniach obserwacji.

Po 12 tygodniach zaobserwowano obniżenie stężenia LDL-cholesterolu w grupach interwencji i placebo odpowiednio o 1,11 i 0,28 mmol/l, a po 24 o 0,9 i 0,39 mmol/l. Istotne różnice stwierdzono także w odniesieniu do redukcji stężenia cholesterolu całkowitego. Obniżenie stężenia cholesterolu było większe w grupie interwencji vs placebo o 1,02 (p<0,001) i 0,62 (p=0,016), odpowiednio po 12 oraz 24 tygodniach. Pozostałe parametry lipidogramu, enzymy wątrobowe, CPK, a także masa ciała, nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami zarówno po 12 jak i po 24 tygodniach obserwacji.

Zdaniem autorów publikacji udokumentowanie korzystnego wpływu ocenianej terapii stwarza interesującą alternatywę dla znacznej grupy chorych z hipercholesterolemią, nie tolerujących statyn z powodu mialgii. W celu potwierdzenia przydatności tej strategii konieczne jest jednak przeprowadzenie w przyszłości wieloośrodkowych badań z randomizacją.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-06-16

0 replies on “Nowa opcja leczenia dla chorych z dyslipidemią i nietolerancją statyn”