Spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych: przegląd metod leczenia

Arun V. Ravindran i wsp – Obsessive-compulsive spectrum disorders: a review of the evidence-based treatments LINK: Can J Psych 2009;54:331 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na przegląd piśmiennictwa na temat aktualnych metod leczenia spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (obsessive-compulsive spectrum disorders – OCSD). Do tej grupy nieprawidłowości zalicza się zespoły psychiatryczne o fenomenologii zbliżonej do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a w szczególności zaburzenia kontroli impulsów (takie jak nieopanowana potrzeba kupowania, kleptomania, nieopanowana skłonność do hazardu, onychofagia, samookaleczanie), zaburzenia psychosomatyczne (zaburzenia dysmorficzne, hipochondria), zaburzenia odżywiania (jadłowstręt i bulimia) oraz zaburzenia neurologiczne i rozwojowe (takie jak choroba Huntingtona, padaczka i autyzm).

Z przeglądu piśmiennictwa opublikowanego od 1965 do października 2007 roku (107 artykułów) wynika, że krótkotrwałe leczenie wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny jest postępowaniem z wyboru w zaburzeniach dysmorficznych, hipochondrii, onychofagii oraz samookaleczaniu. Znajduje również zastosowanie w patologicznej skłonności do hazardu i nieopanowanej potrzebie kupowania.

Do leków o potencjalnej skuteczności w omawianym spektrum zaburzeń należą również wybrane atypowe leki przeciwpsychotyczne i naltrekson. Ich podawanie należy rozważyć u osób z wysokim stopniem impulsywności, w tym z trichotillomanią (niepowstrzymanym wyrywaniem włosów) i patologiczną skłonnością do hazardu, a w mniejszym stopniu z kleptomanią i samookaleczaniem.

Niezależnie od rodzaju zaburzeń, dobrymi wynikami charakteryzuje się terapia behawioralno-poznawcza. Interpretując dotychczasowe dane na temat leczenia OCSD warto pamiętać, że pochodzą one w większości z badań obserwacyjnych. Tym samym, potrzebna jest ich weryfikacja w pracach z randomizacją i grupą kontrolną.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2009-05-19

0 replies on “Spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych: przegląd metod leczenia”