Cukrzyca ciążowa a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości – metaanaliza

Leanne Bellamy i wsp – Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis LINK: Lancet 2009;373:1773
Cukrzyca ciążowa definiowana jest jako nietolerancja glukozy po raz pierwszy stwierdzana w trakcie ciąży. Częstość jej występowania szacuje się na 3-5% ciąż. Tuż po porodzie wartości glikemii wracają do poziomów obserwowanych przed ciążą, jednak ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości pozostaje podwyższone.

U kobiet z cukrzycą ciążową zaleca się ocenę tolerancji glikemii w 6 tygodni po porodzie. Zalecenia tego przestrzega jednak niewielka część pacjentek, a brakuje formalnych zaleceń dotyczących dalszej obserwacji tej populacji.

W The Lancet opublikowano wyniki systematycznego przeglądu i meta-analizy badań poświęconych rozwojowi cukrzycy typu 2 po cukrzycy ciążowej. Do analizy wybrano 20 badań prowadzonych w latach 1960 -2009 z udziałem łącznie 675 455 kobiet, w których odnotowano 10 859 przypadków cukrzycy typu 2.

Wykazano, że występowanie cukrzycy ciążowej wiązało się z ponad 7-krotnie większym prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy typu 2, w porównaniu z jej ryzykiem w grupie kobiet, u których w trakcie ciąży występowała normoglikemia (RR 7.43, 95% CI 4.79 – 11.51) (w największej pojedynczej pracy Feig i wsp. z udziałem 659 164 kobiet względne RR wyniosło aż 12.6). Wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę wydaje się utrzymywać w obserwacji wieloletniej, wyniki meta-analizy powinny zatem, zdaniem autorów analizy, zachęcić zagrożone matki do udziału w badaniach przesiewowych, a osoby odpowiedzialne za profilaktykę do opracowania skuteczniejszych programów prewencji.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-05-23

0 replies on “Cukrzyca ciążowa a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości – metaanaliza”